Šta su CRP vrednosti? Koje su CRP normalne vrednosti i koliki treba da je CRP kod odraslih?

Sadržaj teksta

C-reaktivni protein (CRP) je inflamatorni marker, član je grupe proteina poznatih kao reaktanti akutne faze. Otkrili su ga 1930. godine naučnici koji su istraživali mogućnosti lečenja pneumokokne pneumonije. U plazmi zdravih osoba se nalazi u veoma niskim koncentracijama.

autor: mr ph.spec. Mirjana Balać


C-reaktivni protein se sintetiše u hepatocitima (ćelije jetre) nakon povrede ili infekcije kao odgovor na inflamatorne citokine interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 (IL-1) i faktor nekroze tumora (TNF), što dovodi do povećanja nivoa u cirkulaciji.

Precizna uloga C-reaktivni proteina nije još  uvek potpuno objašnjena. On je rani reaktant akutne faze. Njegova koncentracija drastično raste u slučaju akutne upale, pa tako može da poraste i stotinu puta u roku od samo 24 sata. Poslednjih godina C-reaktivni protein se u dijagnostici često koristi kao zamena za sedimentaciju eritrocita. Pokazuje visoku osetljivost na zapaljenjske procese, ali ima malu specifičnost. Najčešće se određuje u biohemijskim laboratorijama i dobijene vrednosti su veoma korisne za praćenje stanja pacijenata.

CRP referentne vrednosti – Koliki treba da je CRP?

Referentne CRP vrednosti kod odraslih u krvi zavise od metode kojom se određuje. Mogu biti od 0 do 3 mg/L, do 5 mg/L, do 10 mg/L, a kod 90% ljudske populacije su niže od 5 mg/L.

Do povišene CRP koncentracije u krvi dolazi već šest do devet sati nakon početka infekcije, maksimalne vrednosti dostiže nakon 48 do 72 sata, a poluživot mu je 18-19 časova. Zahvaljujući brzini i stepenu odgovora, koristi se u detekciji i predviđanju ishoda različitih infektivnih, inflamatornih i nekrotičnih procesa.

Ojačajte imunitet primenom preparata na bazi meda i lekovitog bilja. Izbegnite dodatno opterećenje aditivima, konzervansima i veštačkim bojama. Iskoristite tradicionalna iskustva o delotvornosti ploda crne zove, nane, meda i limuna koje je potvrdila i nauka. Napravljeno po originalnoj recepturi magista farmacije. Herbs&Honey imuno

Diferencijalna dijagnoza bakterijske i virusne infekcije

CRP je važan za razlikovanje virusnih od bakterijskih infekcija. Naročito, kod virusnih infekcija koje prati povišena sedimentacija i povišen broj leukocita. Blaga inflamacija i virusna infekcija uzrokuju povećanje koncentracije CRP-a od 10 do 50 mg/L, a aktivna inflamacija i bakterijska infekcija do koncentracija između 50 i 200 mg/L.

Povišen CRP preko 100

Koncentracije koje su > 200 mg/L sreću se u težim infekcijama i traumama.

S obzirom da je osetljiv, ali nespecifičan marker inflamacije, ovaj protein treba uvek posmatrati u kontekstu kliničke istorije pacijenta, pri čemu je poželjno porediti trenutne vrednosti sa prethodnim.

4 moćna prirodna sastojka za jačanje imuniteta zajedno u jednom preparatu. Saznajte više: Herbs&Honey imuno

Značaj CRP-a u dijagnostici

U novije vreme je ponovo poraslo interesovanje za C-reaktivni protein. Ranije je smatran markerom inflamacije, a danas se zna da je i medijator inflamacije.

Najčešće se koristi za potvrdu postojanja:

  • akutnih upala,
  • organskih bolesti (infarkt srčanog mišića, infekcije, tromboza),
  • raznih hroničnih bolesti (hronične upale, reumatske bolesti, maligni tumori).

Uspešno se primenjuje i u:

  • diferencijalnoj dijagnostici upala zglobova i mišića,
  • kao pomoć u dijagnostici simptoma i bolesti digestivnog trakta (za razlikovanje iritabilnog kolona od neke organske bolesti creva, ulceroznog kolitisa od Kronove bolesti).

zapaljenje sluznice nosa

Procena napredovanja bolesti

Veoma je značajno određivanje koncentracije CRP u proceni napredovanja bolesti, odnosno uspešnosti terapije. Uspešnom primenom antibiotske terapije, npr. koncentracija CRP u serumu će pasti brže od sedimentacije eritrocita. Praćenjem njegove koncentracije može se sprečiti nepotrebno uzimanje manje delotvornog ili nedelotvornog antibiotika, odnosno na vreme zameniti delotvornijim.

CRP i rane neonatalne infekcije

Određivanje koncentracije C-reaktivnog proteina od izuzetne je važnosti i u dijagnostici i praćenju terapije infekcija kod nedonoščadi i novorođenčadi.

Rana neonatalna infekcija (RNI) ima nespecifične simptome koji često odlažu postavljanje dijagnoze i primenu odgovarajiće terapije. Mnogobrojni su  pokušaji da se razviju skrining testovi za blagovremeno otkrivanje RNI. Time bi se izbegli invazivni dijagnostički postupci i često nepotrebna primena antibiotika.

Serumske koncentracije reaktanata akutne faze, pa i CRP, rastu kao odgovor na infekciju. Zbog toga se mogu koristiti kao nespecifični indikator bakterijske infekcije. Prisutan je u niskim koncentracijama kod novorođenčeta, a koncentracija odraslih dostiže se već sa tri meseca života.

Iako nespecifičan, CRP može poslužiti za prepoznavanje zdrave novorođenčadi i odabir onih koji zahtevaju praćenje i tretman do rezultata mikrobioloških analiza.

Sve je više saopštenja o značaju određivanja CRP neposredno po rođenju, iz krvi pupčanika.

CRP i hiruruške intervencije

Nakon hirurških intervencija, koncentracija ovog proteina raste za dva do šest sati, dostiže maksimum do trećeg dana od intervencije kada vrednosti počinju da padaju.

Ukoliko ne dođe do snižavanja vrednosti CRP nakon tog vremena, to upućuje na infekciju kao komplikaciju operativnog zahvata.

CRP i ateroskleroza

Iako je mesto inflamacije pojedinačne aterosklerotske lezije isuviše malo da bi moglo dovesti do sistemskih znakova inflamacije, nađeno je da su reaktanti akutne faze povišeni u akutnom infarktu miokarda, što se posebno odnosi na CRP.

Koncentracija koju je potrebno određivati da bi se procenila hronična inflamacija u aterosklerozi je značajno niža nego u akutnoj inflamaciji. Zato je tek razvojem visoko osetljivih metoda za određivanje CRP (high-sensitivity CRP, hsCRP) sa detekcionim limitom od ~0,1 mg/L bilo moguće određivati CRP u opsegu koji je niži od detekcionog limita konvencionalnih metoda.

CRP i infarkt miokarda

Merenje koncentracije CRP u serumu pokazalo se vrlo važnim i dobrim pokazateljem rizika za nastanak infarkta srčanog mišića kako kod osoba kod kojih već postoji nekoliko rizika za tu bolest, tako i kod onih koji npr. imaju niske vrednosti LDL- holesterola u krvi.

Pošto je dokazano da C-reaktivni protein podstiče aterosklerozu, njegove povišene vrednosti mogu pomoći u objašnjenju razloga zbog kojih neke osobe dožive akutni infarkt srčanog mišića ili moždani udar iako su im koncentracije lipida u krvi normalne.

Takođe, brojna istraživanja, pokazala su da koncentracija ovog protein može ukazati na mogućnost ponovnog infarkta, moždanog udara ili bolesti perifernih arterija, a korisno je njegovo određivanje  i za praćenje uspešnosti lečenja kardiovaskularnih bolesti. Njegova uloga u koronarnim oboljenjima je tek nedavno otkrivena.

CRP i COVID-19

Nivo CRP-a je u direktnoj korelaciji sa stepenom inflamacije u organizmu. Zbog toga je važan kao rani indikator ozbiljnosti bolesti kod pacijenata sa COVID-om, a na osnovu čega se donose odluke o pravilnoj daljoj nezi pacijenta. Postoji pozitivna korelacija između vrednosti CRP-a, promena na plućima i ozbiljnosti bolesti. Sa progresijom bolesti rastu i CRP i promer najvećih lezija na plućima, tako da nivo CRP-a reflektuje stanje pluća i ozbiljnosti bolesti.

CRP je važan i prilikom odlučivanja o uvođenju terapije steroidima kod pacijenata sa teškim oblicima bolesti. Utvrđeno je da hospitalizovani pacijenti sa visokim stepenom upale mogu imati koristi od primene deksametazona i drugih steroida. Kod njih se javlja tzv. citokinska oluja, stanje hiperinflamacije koje najčešće dovodi do oštećenja velikog broja vitalnih organa. U stanju citokinske oluje CRP je značajno povišen. Sa druge strane, primena steroida kod pacijentata sa niskim nivoom inflamacije i time niskim vrednostima CRP-a može imati više štete nego koristi.

 

Tekst objavljen: 10.09.2019.

Update PharmaMedica tim: 07.12.2020.

specijalista medicinske biohemije. Mirjana je član Komore medicinskih biohemičara. Svoja stručna znanja unapređuje na edukacijama u zemlji i inostranstvu.
NAJNOVIJI TEKSTOVI
Štitasta žlezda eBook
Urinal Pharmamedica