O NAMA

PharmaMedica je specijalizovani elektronski časopis i portal o temama iz oblasti medicine, nauke i psihologije. Sadržaj PharmaMedice namenjen je svima koji brinu o svom zdravlju i traže pouzdan izvor informacija.

Svesni da je briga o zdravlju u vrhu prioriteta svakog čoveka, sadržaji koje objavljujemo u našim izdanjima zasnovani su isključivo na naučno dokazanim informacijama. U svom redakcijskom timu, PharmaMedica okupila je veliki broj stručnjaka iz oblasti medicine i farmacije, kao i drugih grana nauke koji sadržaju daju dodatni kvalitet i kredibilitet.

Prateći nove tehnologije i sve brži tempo života, odlučili smo da informacije o zdravlju približimo svima vama. Više nije potrebno da PharmaMedica časopis svakog meseca tražite u nekoj od apoteka, dovoljno je da posetite naš portal i jednim klikom otvorite i prelistate svako novo izdanje u elektronskoj formi. Online medijske platforme omogućavaju nam i lakšu komunikaciju sa svima vama. Jer najvažniji sud o kvalitetu naših izdanja daju upravo naši čitaoci i čitateljke. PharmaMedica portal posećuje više od 300.000 ljudi mesečno, FB stranicu prati više od 27.500 ljudi, dok Instagram nalog broji gotovo 10.000 pratilaca. Osim u Srbiji, PharmaMedica izdaje i štampani i elektronski časopis u Crnoj Gori.

Pored izdavačke delatnosti, PharmaMedica svoju oblast poslovanja proširila je na pružanje marketinških usluga kompanijama, organizacijama i institucijama iz oblasti farmacije i medicine (farmaceutske kuće, medicinske ustanove, institucije i organizacije koje se bave brigom o zdravlju i zdravim stilovima života). Pružamo usluge izrade komunikacionih i marketinških strategija, kreiranja sadržaja, dizajna i produkcije reklamnog materijala i ambalaže, ali i usluge digital marketinga (kreiranje i administriranje poslovnih naloga na društvenim mrežama i web stranica). Takođe, vaša smo podrška i prilikom organizovanja stručnih događaja, kao što su edukacije, treninzi, konferencije, panel diskusije.

PharmaMedica promoviše zdrave načine života, podstiče zdravstvenu kulturu stanovništva i razvija pojedinačnu i kolektivnu odgovornost u kreiranju zajednice u kojoj je briga o zdravlju prioritet. Stoga, naš cilj je da ponudimo čitaocima i čitateljkama jasne i tačne informacije o zdravlju, na razumljiv način.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook: @PharmaMedica.rs

Instagram: @pharmamedica

LinkedIn: PharmaMedica časopis