Trudnoća i COVID 19, šta treba da znamo

Sadržaj teksta

Od kad se pojavila nova bolest COVID-19 stoji pitanje kako ona utiče na trudnoću, a stručni konsenzus o tome još uvek ne postoji. Istraživanje objavljeno u časopisu Global Challenges u oktobru sumira sve što trenutno znamo o tretmanu COVID-19 tokom trudnoće i nudi preporuke kako bi zdravstveni radnici trebalo da vode trudnoću pacijentkinja sa COVID-19.

Još uvek ne znamo da li trudnica sa COVID-19 može preneti virus na svoj fetus ili bebu tokom trudnoće ili porođaja. Do danas, aktivni virus nije pronađen u uzorcima plodove vode ili majčinom mleku

Postavljanje dijagnoze COVID-19 kod trudnica

Postavljanje dijagnoze COVID-19 kod trudnica se sprovodi na isti način kao kod opšte populacije; uz postojanje uobičajenih simptoma kao što su povišena temperatura ili kašalj, radi se PCR testiranje na prisustvo virusa i snimanje pluća.

Testiranje je indikovano i za trudnice koje su bile u kontaktu sa potvrđenim ili suspektnim COVID-19 slučajem.

Druga alternativa je serološko testiranje koje detektuje prisustvo IgM i IgG antitela;

IgM antitela identifikuju trenutnu ili vrlo skoru infekciju i njihov nivo opada kako bolest odmiče, dok IgG antitela ukazuju na prošlu infekciju i njihov titar raste u određenom periodu vremena.

Da bi se povećala sigurnost dijagnoze, a minimizirao uticaj na fetus, preporučuje se da se kod trudnica za koje se sumnja da su inficirane ili za one koje su su hospitalizovane, a žive u oblastima sa visokom prevalencom COVID-19, radi nisko-dozno CT snimanje pluća.

Terapija COVID-19 kod trudnica

Terapija COVID-19 kod trudnica podrazumeva uzimanje lekova i drugih farmaceutskih proizvoda za ublažavanje simptoma i pažljivo praćenje respiratornih simptoma i funkcije srca i pluća, uz obavezno odmaranje i adekvatnu ishranu.

Kod izraženih simptoma savetuje se hospitalizacija, pre nego kućna nega, a kriterijumi za otpuštanje iz bolnice su normalna temperatura minimum tri dana, poboljšanje respiratornih simptoma, bolji CT nalaz i dva uzastopna negativna PCR testa.

Kod ozbiljnih slučajeva bolesti dolazi do pogoršanja vitalnih znakova, šoka, otkazivanja organa, pada nivoa limfocita, javljaju se visoki nivoi indikatora zapaljenja i znaci  progresivnog propadanja pluća. To zahteva smeštanje pacijentkinje u jedinicu intenzivne nege i često primenu invazivne mehaničke ventilacije, kako bi se održao adekvatan nivo saturacije kiseonikom.

Porođaj u slučaju COVID-19 pozitivne trudnoće

Biti pozitivan na COVID-19 ne znači samo od sebe ništa po pitanju porođaja. Ukoliko nema drugih anomalija, pacijentkinje koje se nalaze u 28.-34. nedelji trudnoće i stabilne su mogu očekivati da nastave normalno trudnoću, čak i ako se pojavi upala pluća. Međutim, ukoliko trudnica ima progresivnu plućnu ili sistemsku bolest ili postoje akušerski razlozi može se očekivati prevremeni porođaj. Carski rez se preporučuje u svim onim slučajevima gde postoji kontraindikacija za normalni porođaj, kao i kod ozbiljnih slučajeva COVID-19.

Porođaj trudnice koja je COVID pozitivna

Iako se na osnovu dostupnih dokaza tvrdi da do zaražavanja novorođenčeta tokom porođaja skoro da ne može doći, treba sprovesti sve mere da se rizik svede na najmanju moguću meru; da se pupčana vrpca momentalno preseče, da se usta i nos novorođenčeta odmah isperu i da se ono odmah okupa kako bi se uklonili ostaci majčinih telesnih tečnosti.

Da li COVID pozitivna porodilja treba da doji bebu

Kada je dojenje u pitanju prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) prenos aktivnog COVID-19 (virusa koji može izazvati infekciju) kroz majčino mleko i dojenje do sada nije otkriven i nema razloga da se dojenje izbegne ili prestane.

Međutim ako imate teže simptome bolesti, preporučuje se izmazanje, a da novorođenče hrani zdrava odrasla osoba.

Prevencija COVID-19 u trudnoći

Zaštita je prioritet. Ona podrazumeva samoizolaciju kod kuće i odvajanje od članova porodice sa suspektnom ili potvrđenom infekcijom.

Nošenje maske i pranje ruku je obavezno.

Preporučuje se svakodnevna dezinfekcija površina koje se često dodiruju kao što su nameštaj, kvake na vratima, ručke, kompjuteri, mobilni telefoni i toaleti.

Da bi se sprečilo zaražavanje tokom redovnih pregleda u bolnici preporučuje se sprovođenje samo obaveznih pregleda i to u strogo predefinisanom terminu i uz izbegavanje gužvi u čekaonicama.

U sistemima u kojima je to moguće akcenat treba staviti na kućne posete i online savetovanje.

Vakcinacija u trudnoći i u toku dojenja

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izdao je preporuku i poziv trudnicama, dojiljama I ženama koje žele da zatrudne, da prime vakcinu protiv COVID-19. Ističe se da koristi od vakcinacija protiv COVID-19 pre ili tokom trudnoće, nadmašuju poznate ili potencijalne rizike.

Nedavni izveštaji su pokazali da dojilje koje su primile vakcine mRNA COVID-19 imaju antitela u majčinom mleku, što bi moglo pomoći u zaštiti njihovih beba. Vrsta i nivo zaštite koju ova antitela mogu pružiti bebi još uvek se ispituju.

SZO takođe ističe da trudnice mogu da se vakcinišu protiv COVID-19, u konsultaciji sa svojim lekarom. Na osnovu onoga što se zna o vrstama vakcina koje se koriste, nema razloga za zabrinutost. Nijedna od do sada odobrenih vakcina protiv COVID-19 ne koristi žive viruse za koje postoji veća verovatnoća da predstavljaju rizik tokom trudnoće. Ipak, potencira se, u stručnim krugovima u Srbiji, upotreba vakcine Fajzer.

Koristi mogu biti najveće za trudnice i dojilje sa najvećim rizikom od COVID-19, kao što su zdravstvene radnice na prvom mestu, žene koji žive u područjima sa visokom transmisijom i one sa hroničnim bolestima: visok krvni pritisak i dijabetes npr. koji povećavaju rizik za dobijanje teške forme bolesti.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Urinal Pharmamedica
Biofeminn_300x300px
Urinal forte
image002 (1)