Predijabetes – Kada šećer pređe granicu

Sadržaj teksta

Predijabetes je metabolički poremećaj koji podrazumeva povišen nivo šećera u krvi iznad fizioloških vrednosti, ali te vrednosti su i dalje ispod dijagnostičkih kriterijuma za dijabetes.


Danas je veliki broj ljudi zaposlen na radnim mestima koja podrazumevaju sedenje ili stajanje. Dominantan način kretanja u urbanim sredinama podrazumeva automobile ili javni prevoz. Brza hrana bogata prostim šećerima, trans mastima i zasićenim mastima, kao i visokim sadržajem soli nam je lako dostupna i najčešći izbor.

Stres koji je postao naša svakodnevica pored direktnog negativnog uticaja, doprinosi i osećaju hroničnog umora i gubitku motivacije za praktikovanje zdrvih stilova života. Sve ovo su faktori koji doprinose razvoju dijabetesa.1

Dijabetes je bolest koja se odlikuje trajno povećanim nivoom glukoze (šećera) u krvi. Dijabetes je hronična bolest što znači da kada se dijagnoza postavi terapija ima za cilj da nivo šećera u krvi drži u referentnom opsegu kako bi se komplikacije bolesti odložile i bile što blaže.2

Jednostavno rečeno, nema izlečenja već samo držanja bolesti pod kontrolom.

Dijagnoza dijabetesa se može doživeti kao “grom iz vedra neba” jer simptomi u početku bolesti izostaju, ali bolest ne nastaje od jednom niti iznenada.

Čak i nekoliko godina pre nego se bolest razvije kod većine pacijenta postoji blago povećan nivo šećera u krvi. Ovo stanje nazvano je predijabetes (nivo šećera u krvi je povećan ali ne toliko da bi se postavila dijagnoza dijabetesa).3

Za razliku od dijabetesa, predijabetes je reverzibilno stanje. Promenom načina života kao i, ukoliko je potrebno, redovnim i savesnim uzimanjem propisane terapija predijabetes se može u potpunosti korigovati i time sprečiti razvoj dijabetesa i njegovih štetnih posledica.3

Prvi korak u borbi protiv predijabetesa je edukacija o predijabetesu.1 Sve ostalo u velikoj meri zavisi od vas. Mi smo tu da vam damo što više korisnih i proverenih informacija o predijabetesu kako bismo vam pomogli da prepoznate ovo stanje i pravilno i na vreme reagujete.

Predijabetes je reverzibilni metabolički poremećaj koji podrazumeva povišen nivo šećera u krvi (5.6-6.9 mmol/L) iznad fizioloških vrednosti, ali te vrednosti su i dalje ispod dijagnostičkih kriterijuma za dijabetes.

Za predijabetes ne možemo reći da je bolest, nego stanje koje obuhvata poremećaje glikoregulacije koji se označavaju kao oštećenje glikemije našte ili intolerancije na glukozu. 1,3,4

Za postavljanje dijagnoze predijabetesa neophodno je da se vrednosti glikemije našte (vrednost jutarnjeg nivoa glukoze u krvi bez prethodnog obroka najmanje 8 sati) kreću u opsegu 5.6-6.9 mmol/L i to izmereno u 2 dana koja nisu uzastopna, i/ili da postoji intolerancije na glukozu gde se registruju vrednosti glikemije u 120. minutu u opsegu 7.8-11.0 mmol/L prilikom 2h testa oralnog opterećenja glukozom (2hOGTT), HbA1C u opsegu 5.7-6.4%.3,4 

Više o tome kako se određuje nivo šećera u krvi možete pročitati u tekstu: Testovi za procenu nivoa šećera u krvi.

Predijabetes nastaje u uslovima insulinske rezistencije. Insulinska rezistencija jeste stanje smanjene osetljivosti tkiva na delovanje insulina.

Kako bi se glikemija održala u fiziološkom opsegu aktivara se kompezatorni mehanizam kojim se oslobađanja veća količina insulina iz pankreasa.

Ukoliko se ovo stanje prolongira, pankreas postepeno iscrpljuje svoje rezerve, kompenzatorni mehanizmi popuštaju i posledično se nivo šećera u krvi povećava.

U prvo vreme ovo povećanje je blago i kreće se u opsegu za predijabetes a vremenom ukoliko se stanje zanemari nivo šećera dostiže vrednosti dovoljno visoke da se postavi dijagnoza dijabetesa. 3,4

Test krvi2-4Normalne vrednostiPredijabetesDijabetes
Glikemija našte (IFG)<5,6 mmol/l5,6-6,9 mmol/l≥ 7,0 mmol/l

 

Glikemija u toku OGTT (IGT)<7,8 mmol/l7,8-11,0 mmol/l≥ 11,0 mmol/l

 

Za više informacija o simpomima dijabetesa pročitajte naš tekst: Simptomi dijabetesa a ukoliko želite da imate sve na jednom mestu pročitajte naš PhMeBook – Predijabetes.

Reference:

  1. International Diabetes Federation Atlas 10th Ed, 2021.
  2. American Diabetes Association 2023-Standards of Care in Diabetes.
  3. American Diabetes Association 2022-Prevention or Delay of T2DM.
  4. Prevencija dijabetesa tip 2-Nacionalni vodič -Srbija-Novembar 2005.
NAJNOVIJI TEKSTOVI
slika1-1024x2048
INSTA-2-696x696
02-predijabetes-1-696x696