Zašto nastaju alergije

Sadržaj teksta

Zašto nastaju alergije ne možemo sa sigurnošću reći. Sam mehanizam je poznat ali zašto kod nekih ljudi imuni sistme pokrenu supstance koje su za većinu drugih ljudi potpuno bezopasne pitanje je na koje nauka još uvektraži odgovor. Genetska predispozicija ima važnu ulogu ali nije odlučujući faktor. Važni su i faktori spoljašnje sredine uključujući zagađene, higijena itd.

Odgovor na pitanje zašto nastaju alergije krije naš imuni sistem.

Rad ljudskog organizma zasnovan je na međusobnoj povezanosti vekliog broja sofisticiranih procesa i dok ovi procesi funkcionišu naše zdravlje je dobro. Problem nastaje kada se neki od njih pokvari i kao posledica razvija se bolest na šta nam ukazuju određeni znaci i simptomi.

Važnu ulogu u očuvanju zdravlja ima naš imuni sistem. Zadužen je za odbranu organizma od štetnih činilaca (nokse) bez obzira da li su to mikroorganizmi, zračenje, hemijske supstance itd.

Međutim, dešava se da iz nekog razloga imuni sistem zakaže pa bezopasne supstance kao što je polen prepozna kao pretnju. Kao odgovor na opasnost imuni sistem pokreće čitav niz kaskadnih reakcija koje kao krajnji ishod imaju oslobađanje histamina što se manifestuje pojavom simptoma.

Gde se nalazi histamin?

Histamin se nalazi u mastocitima ćelijama imunog sistema koje su najviše prisutne u koži, sluznici nosa, pluća, organa za varenje.

Od čega zavisi koje simptome alergije ćemo imati?

Kojim simptomima će se alergija manifestovati u najvećoj meri zavisi od toga na koji način smo došli u konakt sa alergenom (inicijatorom pokretanja reakcije) pa tako ako smo alergen uneli putem organa za disanje (inhalacioni alergeni) i simptomi će biti prevashodno vezani za respiratorne organe: kijanje, curenje nosa, suv kašalj itd. Ukoliko je pokretač alergija neka supstanca prisutna u hrani i simptomi će prevashodno biti probavnog tipa.

Koji tipovi alergija postoje?

Postoji mnogo vrsti alergija ali grubo ih delimo na osnovu tipa alergena na:

  • Inhalacione alergije – polen, prašina, grinje, dlake životinja…
  • Nutritivne – pšenica, kikiriki, mleko, jaja, soja, jagode, orasi…
  • Alergije na lekove – penicilin, nesteroidni antireumatici…
  • Kontaktne – nikl prisutan u nakitu, lateks itd.

Zašto neki ljudi pate od alergija dok drugi nemaju ovaj problem?

Zašto neki ljudi pate od alergija dok su drugi bez tegoba još uvek je nemoguće je sa sigurnošču reći. Ono što se zna jeste da veliku ulogu ima genetska sklonost (atopijska konstitucija) kao i uticaj životne sredine.

Saznajte: Da li je aerozagađenje krivac za porast broja osoba koje pate od alergije.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Post 2.2
alergije-eBook
pressing pharmamedica