Bol u zglobovima kao simptom COVID-19

Sadržaj teksta

Bol u zglobovima kao simptom COVID-19 prisutan javlja se kod 14.9% pacijenata.


Do danas znamo da bolest COVID-19, izazvanu virusom SARS-CoV-2, karakterišu brojni simptomi: groznica, suvi kašalj, umor, stvaranje ispljuvka, kratak dah, bol u grlu, glavobolja… Bol u zglobovima kao simptom COVID-19, artralgija, se javlja kod 14,9% pacijenata, ali su podaci na ovu temu i dalje oskudni.

Da li je neobično da se virusne infekcije manifestuju bolom u zglobovima?

Virusne infekcije su poznati uzročnik bola i zapaljenja zglobova i ove tegobe su zabeleže posle infekcije različitim patogenima, kao što su hepatitis B virus, hepatitis C virus, parvovirus, EBV, HIV, Zika virus, itd.

Danas se zna da približno 1% svih slučajeva akutnog inflamatornog artritisa ima virusno poreklo.

Uzimajući u obzir složene procese koji se dešavaju u organizmu kada dođe u kontakt sa novim koronavirusom, realno je da pacijenti sa COVID-19 mogu pokazivati simptome i znake upale zglobova.

Kada posumnjati na COVID-19?

Dijagnoza virusnog artritisa može biti teška za potvrdu, ali je treba razmotriti kod svih pacijenata sa naglom pojavom zapaljenja, naročito više zglobova.

Serološki testovi mogu biti korisni za postavljanje dijagnoze, ali se mora imati u vidu i verovatnoća da se kod virusnog artritisa detektuje i nisko-pozitivan titar autoantitela, poput reumatoidnog faktora [RF] ili antinukleusnih antitela.

Kako se bol u zglobovima kao simptom COVID-19 leči?

Prvi prijavljeni slučaj artririsa povezanog sa COVID-19 bila je žena starosti 58 godina, kod koje se 25 dana nakon pojave simptoma bolesti (groznica, kašalj, mučnina, dijareja) javio artritis skočnog zgloba, potvrđen ultrazvukom i koji je dobro reagovao na terapiju ibuprofenom.

Početni simptomi infekcije su se progresivno poboljšavali dok se u potpunosti nisu povukli u roku od 30 dana. Artralgija se rešila ibuprofenom, ali je ultrazvučni pregled pokazao istu sliku i nakon 30 dana od farmakološkog tretmana, sinovitis je i dalje bio prisutan, čak i u odsustvu bola. Do početka oktobra, kada je ovaj prikaz slučaja objavljen u casopisu “The Lancet” pacijentkinja je i dalje bila na reumatološkom praćenju.

Kakve su prognoze?

Neophodna su dalja istraživanja da bi se upotpunosti sagledala patogeneza COVID-19, ali je važno sagledati njegovu povezanost sa artritisom i istražiti učestalost i razvoj svih zapaljenskih promena koje se u organizmu javljaju tokom ove bolesti.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Innopea_300x300px
CG-19-INSTA-696x696
Tendocilinn_baner_300x600px_ver-2