Zaštita psa od spoljašnjih parazita

Sadržaj teksta

Zaštita psa od spoljašnjih parazita za vlasnike nije nimalo jednostavan zadatak. Prva prepreka na koju nailazimo je obilje informacija i dezinformacija, veliki i zbunjujuć izbor preparata kao i pitanje šta se zaista mora. Upravo zato, u ovom tekstu objasnićemo vam šta su ektoparaziti, kako prepoznati simptome da je vaš pas nekog i pokupio, način dijagnostike i lečenja kao i najvažnije-mere prevencije.

autor: Nevena Ignjatović


Ektoparaziti predstavljaju eukariotske organizme, koji toplokrvne privremeno koriste u cilju ishrane. Pojam infestacija predstavlja pojavu većeg broja ektoparazita na telu životinja.

Najčešći spoljašnji paraziti koje nalazimo na psima i koji su naročito značajni sa aspekta prevencije tj sprečavanja njihovih štetnih efekata su: krpelji, buve, komarci, pavaši i papataći.

Zaštita psa od krpelja

Iako se često greškom svrstavaju u insekte, krpelji zapravo spadaju u zglavkare. Aktivnost im je uslovljena vlagom i temperaturom, tako da su prisutni već pri temperaturama iznad 7 stepeni i pogoduje im vlažna sredina. Rasprostranjeni su u područjima bujne vegetacije, iako se to mora uzeti sa rezervom, jer je poslednjih decenija prisutna ekspanzija i u urbanim sredinama, što govori o njihovoj adaptaciji.

Najčešće problemi nastaju u prolećnom i jesenjem periodu.

Potrebno je naglasiti da se ženke krpelja hrane krvlju i da su privremeni paraziti, što znači da se na telu životinja zadržavaju onoliko koliko je potrebno za ishranu. Na našim područjima najzastupljenije su vrste: Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus.

Zarivanjem u kožu domaćina, dovode do narušavanja integriteta kože i mogućnosti sekundarnih bakterijskih infekcija. Međutim, ono što je najznačajnije sa aspekta očuvanja zdravlja životinja je činjenica da su krpelji vektori kako infektivnih tako i protozooarnih oboljenja pasa od kojih su pojedina u slučaju kasnog uočavanja fatalna.

Najprisutnije je babezioza za koju su karakteristični: povećanje telesne temperature, hemolitička anemija (ikterus- prebojavanje sluznica u žuto), hemoglobinurija (tzv. “koka kola boja” urina).

Dijagnostikuje se mikroskopskim nalazom razvojnih oblika unutar eritrocita, krvnim razmazom kapi periferne krvi.

Lečenje se sprovodi preparatom imidakloprid dipropionata.

Osim babezioze krpelji su vektori i za: anaplazmozu, boreliozu (lajmsku bolest), erlihiozu, Q groznicu…

Kako prepoznati da pas ima krpeljsku groznicu?

Zaštita psa od buva

Buve za razliku od krpelja buve se smatraju aktivnim parazitima čak i u zimskom periodu a naročito zbog mogućnosti da jaja buva mogu biti uneta u dom psa putem obuće. Buve su takođje privremeni paraziti i kod pasa se javlja kako pseća (Ctenocephalides canis) tako i mačija buva (Ctenocephalides felis).

Najzastupljenije štetno delovanje buva predstavlja pojavu alergijske reakcije na pljuvačku buva ( “flea allergy dermatitis“ ).

Promene u vidu intenzivnog svraba, opadanja dlake i sekundarnih bakterijskih infekcija, javljaju se na lumbalnom delu kičme.

Buve imaju značaj i u prenošenju pojedinih endoparazita (patogeno dejstvo ispoljavaju u unutrašnjosti organizma) od kojih se najčešće pojavljuje pseća pantljičara – Dypillidium caninum. Izuzetno izazovna i dugotrajna za lečenje, u praksi predstavlja čestu frustraciju za vlasnike pasa.

Kao što je napomenuto, osnovni simptom kod postojanja buva na koži pasa je intenzivan svrab. Psi se češu i grickaju afektirano područje i žvakanjem i ingestijom buve, u digestivni trakt se unose cisticerkoid koji u tankom crevu sazreva u odrastao oblik – pantljičaru. Ona se pričvršćuje kukicama za sluznicu creva i na taj način dovodi do pojave dijareje, sa primesama krvi, smanjenja resorpcije hranljivih materija i narušavanja integriteta sluznice creva.

Kod velike infestacije buvama, može doći do anemije i uginuća, koja se javljaju kod štenadi.

Kako zaštiti psa od komaraca

Komarci su aktivni najviše tokom letnjeg perioda i njihova ključna uloga ogleda se u prenošenju srčanog crva (Dirofillaria immitis). Potrebno vreme za formiranje zrelih oblika srčanog crva je 6 meseci. Parazitira u desnoj srčanoj komori, pulmonalnoj arteriji a nekada se mogu naći i u plućima.

Sumnju na ovo oboljenje veterinari donose na osnovu simptoma (kašalj, zamaranje, dahtanje, promena boja sluznica) i anamneze da nije sprovedena adekvatna zaštita od komaraca.

Dijagnostikuje se brzim antigenskim i knott testom.

Lečenje je dugotrajno i neizvesno s obzirom da odrasli oblici dovode do brojnih komplikacija kao što su: pojava tromboze, srčane insuficijencije, infarkata unutrašnjih organa koji ne poseduju anastomoze krvnih sudova.

Kako kućni ljubimci utiču na zdravlje vlasnika pročitatjte: Kućni ljubimac -šapica umesto recepta

Šta su to pavasi

Pavasi (Trichodectes canis) – retko se nalaze kod pasa i odlikuju se time što su prenosioci pseće pantljičare. Dijagnostikuju se uzimanjem uzorka dlake i mikroskopskim pregledom.

Papataci (Phlebotomus spp.) – insekti prisutni u mediteranskim zemljama i zbog klimatske uslovljenosti i dalje se ne smatraju posebnom brigom na našem području. Međutim, neophodno je naglasiti vlasnicima pasa da ukoliko putuju u mediteranske zemlje, tokom letnjeg perioda sprovedu zaštitu protiv ovih insekata koji su prenosioci fatalnog oboljenja – Lajsmanioze.

Ona se javlja u tri forme: kožnoj, sluzokožnoj i generalizovanoj.

Simptomi su: ulceracije na koži, tamna pigmentacija, uvećanje limfnih čvorova, uvećanje jetre i slezine, supresija imunološkog sistema i uginuće.

Dijagnostikuje se citološkim pregledom punktata promena, ili biopsijom. Lečenje je dugoročno i neizvesno.

Preparati koji se koriste u kontroli ektoparazita

Zaštita psa protiv buva, krpelja i pavaši, a u periodu aktivnosti komaraca (maj – oktobar) uključiti i preparat koji deluje protiv mikrofilarija srčanog crva, neophodna je tokom cele godine. S obzirom da nijedan preparat dostupan na tržištu ne pokriva sve parazite, postoje mnogobrojne kombinacije preparata koji se primenjuju u praksi u zavisnosti od preporuke veterinara, samostalnog odabira vlasnika i individualnih reakcija pacijenata. Neki od njih su:

  1. Rastvori za lokalno nakapavanje na kožu– primenjuju se jednom mesečno, nakapavanjem na kožu vrata. Potrebno je naglasiti da se dva dana od aplikacije preparata dotično područje ne sme kvasiti. Nije preporučljivo za dugodlake pse.

Frontline combo (fipronil + metopren). Deluje protiv buva krpelja i pavaši.

Advocate ( imidakloprid + moksidektin) Efikasan protiv buva i krpelja.

Advantix ( imidakloprid + permetrin) Efikasan protiv buva, krpelja, papataća i komaraca.

  1. Tablete za žvakanje – primenjuju se takođe jednom mesečno i obično ih psi sami pojedu. Ne preporučuje se psima sa osetljivim gastrointestinalnim sistemom.

Nexgard (afoksolaner) – efikasan u preventivi buva i krpelja, a koristi se u terapiji demodikoze i šuge.

Da li ste znali: Trenirani nemački ovčari uspešni u detekciji korona virusa

Published on: Jun 6, 2021 at 18:31

Updated on: Apr 26, 2023 at 14:30

NAJNOVIJI TEKSTOVI
02-predijabetes-1-696x696
slika1-1024x2048