Lečenje osteoartritisa-terapijske mogućnosti

Sadržaj teksta

Lečenje osteoartritisa može biti farmakološkim i ne farmakološkim metodama.

autor: Doc. dr sci. med. Emilija Dubljanin Raspopović, Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju


Šta podrazumeva nefarmakološki pristup lečenju?

Nefarmakološko lečenje osteoartritisa podrazumeva edukaciju pacijenta, rasterećenje obolelog zgloba, redukciju telesne težine, primenu modaliteta fizikalne terapije i savet za odgovarajuće vežbe.

Zašto je redukcija telesne težine važna kod osteoartritisa donjih ekstremiteta?

Ukoliko pacijent ima prekomernu telesnu težinu savetuje se redukcija telesne težine. To će dovesti do smanjenog opterećenja zglobova, i posledičnog smanjenja bolova. Neophodno je da pacijent izgubi barem 10% svoje telesne težine da bi se postigao simptomatski efekat.

Koje vežbe se savetuju pacijentima sa osteoartritisom? Da li se pacijentima sa osteoartritisom donjih ekstremiteta savetuje hodanje?

Pacijentima sa osteoartritisom se savetuje jačanje svih mišićnih grupa koje stabilizuju odgovarajući zglob. Hodanje se ne savetuje kao vežba izbora za ovakve pacijente, naročito ne kod pacijenata koji imaju višak telesne težine, jer se na taj način prekomerno opterećuju zglobovi donjih ekstremiteta.

Kojim lekovima se započinje savremena terapija osteoartritisa?

Savremena terapija započinje se hondroprotektorima. Na prvom mestu tu spada glukozaminsulfat, koji se savetuje u dozi od 1500 mg/dan kao hronična, tj. dugotrajna terapija. Pored simptomatskog efekta, tj. smanjenja bolova, dugotrajno uzimanje glukozaminsulfata može da odloži promene na zglobovima kada se daju u ranoj fazi lečenja osteoartritisa. Pored glukozaminsulfata u terapiji osteoartrtisa savetuje se hondroitin sulfat u dozi od 800-1200 mg/dan, koji se može propisivati odvojeno ili u kombinaciji sa glukozaminsulfatom.

Glukozaminsulfat i hondroitinsulfat su pored svoje efikasnosti veoma bezbedni, te se zbog toga i savetuju kao dugoročna terapija u lečenju osteoartitisa, na prvom mestu kolena. Ovi lekovi se mogu uzimati bez prekida tokom dužeg vremenskog perioda. Uz njih se radi smanjenja bolova može dodati Paracetamol u dnevnoj dozi do 3g.

Da li hondroprotektori mogu prevenirati nastanak osteoartritisa?

Postoje ograničeni dokazi u prilog preventivne uloge glukozaminsulfata. Jedna studija je pokazala da glukozaminsulfat može prevenirati nastanak osteoartritisa kolena u grupi zdravih žena sa povišenim rizikom za nastanak ovog oboljenja.

Šta se savetuje ukoliko glukozaminsulfat i hondroitinsulfat ne dovodu do adekvatnog obezboljavanja pacijenta?

Pre uvođenja oralnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) savetuje se topikalna (lokalna) primena ove grupe lekova. Veoma je važno znati da su lokalne forumulacije nesteroidnih antiinflamatornih lekova koje se nanose na kožu pored svoje bezdednosti veoma efikasne, i da je njihov efekat u lečenju uporediv onome kod oralnih NSAIL. Takođe je važno znati da nije svejedno šta se maže na kožu, jer pored lokalne primene NSAIL i kapsaicina ne postoje dokazi za efikasnost drugih proizvoda koji se nanose lokalno.

Kako izabrati pravi nesteroidni antiinflamatorni lek u terapiji osteoartritisa?

NSAIL se ne razlikuju između sebe značajno u efikasnosti, pa je u izboru ovih lekova najvažnije voditi računa o njihovom bezbednosnom aspektu. S toga je veoma važno savetovati se sa lekarom koji će u odnosu na prisutna udružena oboljenja svakog pacijenta, biti u stanju da preporuči najbezbedniji NSAIL za svakog pacijenta ponaosob. Najvažnije je pri tome voditi računa o gastrointestinalnom, kardiovaskularnom i renalnom riziku pacijenata prilikom izbora NSAIL.

Lečenje osteoartritisa kod pacijenta kome se ne sme propisati NSAIL ili koji i dalje ima simptome nakom primene NSAIL?

Kod ovakvih pacijenata može se savetovati intraartikularna terapija hijaluronske kiseline ili kortikosteroida.

Koja je razlika između intraartikularne primene hijaluronske kiseline i kortikosteroida?

Intraartikularna primena hijaluronske kiseline pokazuje sličnu efukasnost kao oralna primena NSAIL. Stoga, primena ovih lekova može biti dobra alternativa za NSAIL kod pacijenata sa osteoartrtisom kolena ili kod onih koji imaju veći rizik za neželjena dejstva usled terapije nesteroidnim antiinflamatornim lekovima. U poređenju sa kortikosteroidima hijaluronska kiselina dovodi do dugoročnije kontrole bola i može da odloži operativnu intervenciju u smislu ugradnje veštačkog zgloba. Ona deluje mehanizmom viskoindukcije i viskosuplementacije. Viskosuplementacija omogućava podmazivanje zglobova i apsorpciju šoka. Viskoindukcija podrazumeva indukciju unutrašnje produkciju hijaluronske kiseline.

Intraartikularni kortikosteroidi mogu se savetovati pacijentima koji imaju izliv. Aspiracija sinovijalne tečnosti praćena je intraartikularnom administracijom kortikosteroida. Oni su efikasniji od hijaluronske kiseline u toku prvih nedelja od davanja, ali njihov efekat  je značajno kraći.

Šta se savetuje pacijentima kod kojih se ne ostvaraju efekti navedenim metodama lečenja?

Pacijent koji nije odreogavao na navedeni sekvencijalni pristup lečenju suštinski je kandidat za hirurško lečenje. Poslednji farmakološki pokušaj može biti kratkotrajna primena slabih opioda.

 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Vitabiotics-Osteocare-baner-1200x1200px-1-696x696
CG-19-INSTA-696x696