Da li je na pomolu nova strategija u borbi protiv karcinoma

Sadržaj teksta

Kombinacija leka protiv dijabetesa i leka protiv visokog krvnog pritiska ubija tumorske ćelije.


Najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Cell Reports, pokazuje da postoji kombinacija lekova koja uništava ćelije raka, na taj način što sprečava njihovo snadevanje energijom. Tumorskim ćelijama je energija potrebna za umnožavanje.

Metformin je lek koji se koristi u terapiji dijabetesa tipa 2. On snižava nivo šećera u krvi tako što usporava oslobađanje glukoze iz jetre i apsorpciju šećera iz hrane u crevima. Lek se takođe koristi u tretmanu insulinske rezistencije jer povećava osetljivost ćelija na insulin, zatim kod gojaznih osoba i za dodatno smanjenje telesne težine kod osoba koji nemaju dijabetes niti predijabetes.

Više o insulinskoj rezistenciji: Insulinska rezistencija

Otkriveni su i neki novi korisni efekti ovog leka. Metformin se propisuje kao pomoć u terapiji sindroma policističnih jajnika, a neka istraživanja sugerišu da može da poboljša plodnost i reguliše menstrualni ciklus. Neki naučnici čak tvrde da metformin može da produži životni vek i takva istraživanja su u toku.

Pre oko 2 godine istraživači sa instituta Biozentrum univerziteta u Bazelu otkrili su da metformin, u kombinaciji sa sirosingopinom, lekom za sniženje visokog krvnog pritiska, može da zaustavi rast tumora. U najnovijem istraživanju, ovi naučnici su pokazali kako taj koktel lekova deluje-smanjuje snabdevanje tumora energijom što dovodi do smrti tumorskih ćelija.

Metformin, u kombinaciji sa sirosingopinom, lekom za sniženje visokog krvnog pritiska, može da zaustavi rast tumora

Oduzimanje energije tumorskim ćelijama

Terapijska doza metformina koja se koristi kod dijabetesa nije dovoljna da zaustavi rast tumora, ali se zato njegov antitumorski efekat pojačava dodatkom ovog antihipertenziva.

Istraživači objašnjavaju kako se javlja ovaj efekat. Tumorske ćelije traže mnogo energije za rast i širenje, gde važnu ulogu ima molekul pod imenom NAD+, koji pretvara hranljive materije u energiju, a koji se konstantno stvara iz NADH. Metformin i sirosingopin sprečavaju stvaranje NAD+, ali na dva različita načina.

Mnoge tumorske ćelije baziraju proces stvaranja energije na razgradnji glukoze do laktata. Međutim, kada ima previše laktata procesi glikolize se blokiraju i da bi ovo sprečile, tumorke ćelije „odlažu“ laktat preko specijalnih transportera. Ovde nastupa kombinacija dva leka.

„Otkrili smo,“ naglašava vođa studije, „da sirosingopin efikasno blokira dva najvažnija transportera i tako inhibira prenos laktata. Visoka koncentracija laktata u ćeliji sprečava stvaranje NAD+ iz NADH. Metformin, pak, blokira jedan od dva ćelijska puta koji pomažu regeneraciju NAD+. Kada je metformin kombinovan sa sirosingopinom, NADH više ne može da se reciklira u NAD+, što dovodi do nedostatka energije. Usled nedostatka energije dolazi do smrti tumorskih ćelija.

Kombinacija ova dva leka bi mogla da „obezbedi realnu i održivu strategiju borbe protiv tumora,“ zaključuju istaživači.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
05-300x300
CG-19-INSTA-696x696