Promena ponašanja kao trag u otkrivanju oštećenja vida

Sadržaj teksta

Istraživanje javnog zdravlja koje je objavljeno u referentnom časopisu Američkog udruženja lekara navodi da 88% ispitanika veruje da je zdrav vid važan preduslov opšteg dobrog stanja organizma. Gotovo 50% ispitanika misli da bi gubitak vida imao veći uticaj na kvalitet njihovog svakodnevnog života od gubitka ekstremiteta, pamćenja, sluha ili govora.1

Zdrav vid znači da potpuno samostalno možemo obavljati sve rutinske svakodnevne aktivnosti. Međutim, usled delovanja različitih faktora rizika, kao što su genetska predispozicija, starenje, pol, pušenje, prekomerna telesna težina, može doći do oštećenja ili gubitka vida, ukoliko se bolest ne leči na vreme.

Vodeći uzrok gubitka vida kod osoba starijih od 60 godina je senilna makularna degeneracija, bolest koja uzrokuje oštećenje makule, dela oka koji je odgovoran za centralni, oštar vid i jasno uočavanje detalja i najčešće se javlja kao deo prirodnog procesa starenja. 2,3  Iz tog razloga, većina osoba kod kojih se bolest razvije, ne prepozna simptome čak ni u uznapredovaloj fazi, jer pretpostavi da se radi o normalnim nagoveštajima starenja i nauči da se prilagodi promeni, posebno kada je zahvaćeno samo jedno oko.

Stoga, treba obratiti pažnju na sve promene u ponašanju starijih osoba iz bliske okoline, kako bi se eventualna bolest dijagnostikovala u ranoj fazi. U takve promene spadaju žmirkanje ili okretanje glave prilikom gledanja u predmete, približavanje predmeta prilikom čitanja, poteškoće u prepoznavanju lika bliskih osoba, smanjeno učešće u društvenim interakcijama, obazrivo obilaženje prepreka, poteškoće u vožnji, posebno po mraku i druge. U nekim slučajevima mogu se javiti i anksioznost, ne samo usled oštećenja vida, već i straha od napredovanja bolesti i gubitka samostalnosti u obavljanju uobičajenih aktivnosti. 4,5

Kao posledica ovog gubitka nezavisnosti i izolacije od drugih ljudi, kod oko trećine osoba se razvije klinička depresija.4

Sve navedene promene ponašanja treba da budu alarm da se odmah potraži savet lekara. Još važnija preporuka je da, jednom godišnje, treba obavljati preventivne očne preglede. Rana dijagnostika uz odgovarajući tretman i podršku dovešće do očuvanja vida i kvalitetnijeg i zdravijeg života.

M-RS-00001179

Reference

  1. Adrienne WS, Bressler NM, Ffolkes S, et al. Public Attitudes About Eye and Vision Health. JAMA Ophthalmol. 2016; 134:1111-1118. 
  2. Pennington KL, DeAngelis MM. Epidemiology of age-related macular degeneration (AMD): associations with cardiovascular disease phenotypes and lipid factors. Eye and Vision. 2016; 3:34. 
  3. Bright Focus Foundation. Age-Related Macular Degeneration: Facts & Figures. [Internet; Oktobar 2018]. 
  4. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. [Internet; Oktobar 2018].
  5. Genentech. Understanding wet age-related macular degeneration [Internet; Mart 2022]. 
NAJNOVIJI TEKSTOVI
Please select listing to show.