Povrede oka, kako pružiti prvu pomoć

Sadržaj teksta

U svakodnevnom životu oko je često izloženo povredama. Po­vre­de oka se mo­gu dogoditi u raznim okolnostima, bilo dejstvom fizičke sile ili dejstvom hemijskih sredstava, takođe povrede oka mogu biti i posledica uticaja visoke temperature ili zračenja.

autor: Dr Milan Stojčić, spec. oftalmologije Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije


Uzročnici i mehanizmi povređivanja razlikuju se i u odnosu na razvijenost i odlike sredina u kojima se povrede dešavaju. U eko­nom­ski i in­du­strij­ski sla­bo raz­vije­nim ze­mlja­ma, kao i u seoskim sre­di­na­ma po­vrede su naj­če­šće iza­zva­ne dr­ve­tom, gra­nom ili tr­nom, dok se u raz­vi­je­nim ze­mlja­ma po­vre­de oka naj­če­šće de­ša­va­ju na rad­nim me­sti­ma, sport­skim te­re­nima ili pri­li­kom re­kre­a­ci­je. De­ca se najče­šće povre­đu­ju u ku­ći, prilikom igranja, bi­lo tu­pim ili oštrim pred­me­tom.

STRANO TELO U OKU

Ukoliko povreda nastane česticama prašine ili peska koje ulete u oko, javlja se osećaj stranog tela „truna“  u oku koji je vrlo neprijatan i bolan, tako da se oko se grčevito zatvori i suzi. U takvim slučajevima oko nikako ne bi trebalo trljati prstima, jer se na taj način strano telo sve više zabada u prednju površinu oka, izazivajući sve jači bol i sve se teže kasnije vadi iz oka.

Oko bi trebalo držati otvoreno i pustiti da suze isperu sav stran sadržaj. Strano telo će se retko kada naći na donjem kapku. Gar, pesak i razno sitno trunje se najčešće zadrže ispod gornjeg kapka i tada treba sterilnom maramicom specijalno namenjenom za higijenu predela oko očiju i samog oka ili nečim sličnim nežno preći preko tog mesta, pri čemu se u većini slučajeva sa lakoćom skine strano telo, a povređeni oslobodi velikih teškoća i bolova. Ako se sam trun nalazi fiksiran na površini oka, onda ne smemo pokušavati da ga izvadimo već se treba obratiti stručnom licu za pomoć.

POVREDE IZAZVANE HEMIJSKIM SUPSTANCAMA

Ukoliko u oko dospe neka hemijska supstanca kao što su razne vrste  hemikalija koje se koriste u domaćinstvu, najvažnije je što pre obilno isprati oko tekućom vodom ili još bolje fiziološkim rastvorom u mlazu. Oko ne bi trebalo zatvariti maramicom, zavojem, flasterom ili sličnim sredstvima, već bi trebalo da ostane otvoreno dok ne potražite pomoć oftalmologa.

Štetni faktor koji izaziva povredu najčešće oštećuje prednju površinu oka, međutim, kod težih povreda dolazi i do oštećenja dubljih slojeva očne jabučice koje jedino oftalmolog detaljnim pregledom može ustanoviti i zbrinuti.

POVREDE IZAZVANE ZRAČENJEM

Povrede oka mogu nastati i kao posledica štetnog zračenja u industriji kod varioca ili u prirodi zbog uticija ultraljubičastog spektra sunčevog zračenja zbog refleksije sa površine snega ili vode (Ophtalmia electrica et ophtalmia actinica). Kod ovih povreda dolazi do oštećenja prednje površine oka, praćenog karakterističnim jakim bolom i otežanim otvaranjem kapaka koji pacijenta uplaše i uznemire do te mere da odmah traži hitnu stručnu pomoć. Olakšavajuća okolnost je da kod ovog tipa povreda, ne dolazi ni do kakvog trajnog oštećenja a samim tim ne ostavljaju nikakve posledice. Bol prolazi čim se oštećenja prednje površina oka saniraju.

INFEKCIJA POVREĐENOG OKA

Pri svakoj povredi oka moguća je infekcija. Bakterije i gljivice iz spoljne sredine, iskoristiće povredu tkiva oka kao „vrata infekcije“ i nastojaće da prodru u unutrašnje slojeve i izazvu zapaljenje. Mogućnost infekcije je veća što je rana nečistija. Zato pri svim povredama najpre moramo nastojati da se iz rane i njene okoline pažljivo odstrane svi tragovi nečistoće.

Najidealnije je ako pri ruci ili u kućnoj apoteci imamo sterilne maramice namenjene dezinfekciji i nezi kapaka i površine oko oka. Ukoliko ih nemamo, onda će pijaća voda i fiziološki rastvor biti od koristi za ispiranje očiju, a rastvor joda za dezinfekciju kapaka, pri čemu se mora paziti da jod ne dođe u kontakt sa površinom oka. Dalja prevencija i lečenje infekcija se sprovode upotrebom antibiotskih kapi i masti, koje propisuje stručno lice.

Nakon svake povrede površine oka, od velikog značaja je redovna upotreba veštačkih suza koje pomažu zarastanju povreda i ublažavaju simptome povreda. Naročito dobre rezultate daju suze koje sadrže ekstrakte biljke Ginko biloba.

PREVENCIJA POVREDA OKA

Prevencija povreda oka je od posebnog značaja, tako da možemo reći da se povrede oka najbolje “leče” adekvatnom prevencijom odnosno upotrebom zaštitnih naočara,  pravilnim rukovanjem mašinama i alatima, upotrebom hemijskih agenasa prema uputstvu koje propisuje proizvođač.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
CG-19-INSTA-696x696