Trenirani nemački ovčari uspešni u detekciji korona virusa

Sadržaj teksta

Trenirani nemački ovčari imaju sposobnost da detektuju korona virus kod zaraženjih ljudi sa tačnošću od 95%.


Nacionalna veterinarska škola iz Pariza je u maju 2020. godine u časopisu Connexion objavila rezultate svog istraživanja po kojem psi mogu da identifikuju prisustvo virusa korona mirišući uzorke znoja uzetih od COVID-19 pozitivnih pacijenata.

Škola je u saradnji sa lokalnom bolnicom prikupila uzorke znoja i  COVID pozitivnih i COVID negativnih osoba. Komadići pamučne vate su prvo bili potopljeni u uzorke znoja, a zatim stavljeni u posebne metalne tube, nakon čega je trebalo da psi identifikuju u kojim tubama se nalaze pozitivni, a u kojim negativni uzorci.

Prof. Dominique Grandjean, vođa istraživanja, rekao je da su uzorci pozitivni na korona virus emitovali specifičan miris, koji su psi prepoznavali.

U istraživanju su korišćeni nemački ovčari, psi-tragači, koji su već bili iskusni u pronalaženju eksploziva i žrtava požara. Da bi dostigli nivo uspešnosti u otkrivanju korona virusa od 95% bilo je potrebno da prođu 4-dnevni trening.

Dobijeni rezultati su zaista obećavajući, ali je potrebno sprovesti dalja istraživanja, kako bi se psi-tragači mogli i zvanično koristiti u ove svrhe. Njihova uloga bi mogla biti posebno važna na aerodromima, gde bi se na ovaj način omogućilo brzo, efikasno i jeftino testiranje na novi korona virus.

O blagotvornom uticaju kućnih ljubimaca na zdravlje možete pročitati: Šapica ne recept

NAJNOVIJI TEKSTOVI
05-300x300
CG-19-INSTA-696x696