Primena paracetamola u trudnoći i hiperaktivnost dece

Sadržaj teksta

Prema rezultatima nove studije žene koje koriste paracetamol tokom trudnoće imaju veću mogućnost za rođanje deteta koje će biti hiperaktivno.


Prenatalno izlaganje leku povezano je sa povećanim rizikom od dobijanja deteta koje pokazuje emotivne probleme ili probleme u ponašanju, kažu istraživači.

Kako prenosi CNN, paracetamol, poznat i kao acetaminofen, je lek za bolna stanja i povišenu temperaturu koji koristi više od polovine trudnica u SAD-u i Evropi. Paracetamol je i sastavni deo mnogobrojnih fiksnih lekovitih kombinacija za bol, alergiju, prehladu i nesanicu.

„Smatra se da je primena paracetamola u trudnoći sigurna,” kaže dr Evie Stergiakouli, glavni autor studije: “ali kao i svaki lek koji se primenjuje u ovom osetljivom periodu, treba ga koristiti samo kada je to zaista neophodno.” “Trudnica i njen lekar treba pažljivo da procene rizik od nelečenog bola i/ili groznice naspram potencijalnog štetnog uticaja na bebu,” objašnjava dr Stergiakouli.

Na zvaničnoj web stranici FDA-a, Američke agencije za hranu i lekove, objavljeno je da su studije koje su ranije objavljene o primeni paracetamola u trudnoći i njegovog uticaja na poremećaj pažnje i razvoj hiperaktivnosti kod dece ponovo pregledane ali da se na osnovu njih ne mogu izvući pouzdani zaključci zbog potencijalnih ograničenja u dizajnu studija.

Stergiakouli i kolege došli su do rezultata da je više od polovine majki koje su ispitivali (53% – 4415 žena) prijavilo primenu paracetamola u prvih 18 nedelja trudnoće a nešto manje od polovine – 42% (3381 ispitivana žena) u prvih 32 nedelja trudnoće dok je 5% rođene dece ispoljilo probleme u ponašanju do sedme godine starosti.

Istraživači su se nakon toga osvrnuli na potencijalni uticaj drugih faktora koji mogu uticati na ponašanje i psihički razvoj dece kao što su pušenje, korišćenje alkohola tokom trudnoće i genetski faktori.

Ubacivanjem ovih faktora u računicu, istraživači su otkrili da se kod dece čije su majke uzimale paracetamol tokom prvih 18 nedelja trudnoće češće javljaju problemi sa poremećajem ponašanja i hiperaktivnošću a kod dece čije su majke uzimale paracetamol tokom prvih 32 nedelja trudnoće češće se javljaju emotivni problemi, hiperaktivnost i problemi sa poremećajem ponašanja.

Istraživači dodaju da su potrebna dalja istraživanja kojima bi se utvrdila direktna veza između primene paracetamola u trudnoći i razvoja emotivnih i problema u ponašanju kod dece.

Doktor Hal C. Lawrence, direktor Američkog koledža za akušerstvo i ginekologiju, pokazao je zabrinutost ovim rezultatima zapažajući da studija ne ispituje vrlo bitne detalje kao što je na primer, doza unetog paracetamola ili razlozi zbog kojih su trudnice uzimale ovaj lek.

“Poremećaji ponašanja su multifaktorski problem i vrlo ih je teško povezati samo sa jednim uzrokom,” kaže dr Lawrence: “mozak deteta se razvija do 15 meseci nakon rođenja tokom kojih je dete izloženo velikom broju faktora koji mogu uticati na razvoj poremećaja u ponašanju.”

Prema rečima prof. Michele Marcus sa Emory Univerziteta za medicinu, ovo je četvrta velika studija koja govori o povezanosti primene paracetamola i nervnog razvoja deteta ali takođe zamera istraživačima zanemarivanje faktora primenjene doze leka a njena osnovna zamerka je što je definisanje problema u ponašanju kod dece u ovoj studiji procenjeno samo od strane roditelja.

Kao pozitivne ocenjuje činjenicu da su istraživači ispitivanja vršili na velikom uzorku kao i da su istraživali uticaj nekih genetskih faktora zbog čega se uticaj paracetamola na nervni razvoj dece može objasniti preko njegovog dejstva na jetru i nivo velikog broja hormona koji se metabolišu u jetri.

Osnovni zaključak svih zainteresovanih strana je da primena čak i lekova koji se smatraju sigurnim u trudnoći mora biti pod budnim okom lekara a da je pre svake odluke o medikamentoznoj terapiji potrebno proceniti odnos rizika i koristi po trudnicu i bebu.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
05-300x300
CG-19-INSTA-696x696