Nanoroboti, budućnost u lečenju karcinoma

Sadržaj teksta

Nučnici sa Univerziteta McGill u Montraelu došli su do otkrića u području istraživanja karcinoma, razvivši novu vrstu nanorobota koji su sposobni da putuju krvotokom i prenose lek do aktivnih ćelija tumora. Proteine i supstance koje su karakteristične za rast tumora, nanoroboti koriste kao navigacioni sistem koji im ukazuje na mesto gde se tumor nalazi.


Jedan od velikih problema terapije karcinoma je njena neselektivnost odnosno pored dejstva na ćelije tumora ova terapija deluje i na zdrave okolne ćelije i tkiva i uništava ih. Kao posledica pojavljuju se brojni neželjeni efekti sa kojima se bolesnici veoma teško bore.

Primenom leka pomoću nanorobota bilo bi omogućeno da lek ciljno deluje na ćelije tumora pri čemu bi se sprečilo ugrožavanje drugih organa i zdravog tkiva.Takođe, terapijska doza leka mogla bi da bude znatno manja, što dodatno umanjuje mogućnost pojave neželjenih dejstava.

Eksperiment je obavljen na miševima kojima su ubrizgani nanorobotički agensi (genetski modifikovane bakterije koje nose lek) u kolorektalni tumor. Nanoroboti su se kretali najkraćom putanjom od mesta na koje je lek ubrizgan do dela tela koji treba lečiti, zahvaljujući sposobnosti da detektuju supstance i proteine koji su povezani sa rastom tumora.

Kada dođu do ćelija tumora, ovi roboti koji su veličine tek 3 mikrometara, automatski otpuštaju lek.

Na žalost, nanoroboti imaju i neka ograničenja. Za sada oni mogu da detektuju samo neke vrste tumora kakvi su na primer kolorektalni i karcinom dojke (solidni tumori).

Naučnici se nadaju da će dalji napredak u razvoju tehnologije omogućiti stvaranje nanorobota koji bi prepoznavali i druge vrste tumora posebno u ranoj fazi nastanka. Ukoliko bi uspeli, nanoroboti bi mogli da budu korišćeni čak i u preventivne svrhe.

Naučnici su već patentirali svoje nanorobote u SAD, Japanu i zemljama Evropske unije iako klinička ispitivanja na ljudima još uvek nisu na vidiku.

Inovativni način korišćenja nanorobota doprinosi stvaranju novih metoda lečenja i otvara vrata za nov način primene starih oblika terapije.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
05-300x300
CG-19-INSTA-696x696