Ljudi širom planete su tužniji i pate više nego ikad

Sadržaj teksta

Tokom poslednje dekade je došlo do globalnog porasta nivoa negativnih osećanja poput tuge, brige i stresa, a rekordna vrednost je zabeležena 2017. Istovremeno su padale vrednosti koje se odnose na pozitivne emocije. Rezultate je prezentovao Gallup, kompanija za analitiku i savetovanje, koja slična istraživanja sprovodi od 2006. godine. Njihovo istraživanje za 2017. godinu pokazuje da je “najsrećnija zemlja” Paragvaj, pa je tako treću godinu za redom na prvom mestu neka zemlja iz Latinske Amerike. Najmanje srećna zemlja je Avganistan.

„Najsrećnija zemlja“ je Paragvaj a najmanje srećna Avganistan

Negativne emocije

Istraživači su intervjuisali preko 154.000 ljudi u 147 zemalja tokom 2017. Učesnici su odgovarali na pitanje da li su prethodnog dana imali određene pozitivne ili negativne emocije, tj. iskustva. Za pozitivna iskustva su bili pitani da li su se osećali dovoljno odmorno, da li su tretirani sa poštovanjem, da li su se smejali, da li su uživali. Za negativna iskustva pitani su da li su bili zabrinuti, tužni, besni, pod stresom ili osećali fizičku bol.

Na osnovu dobijenih odgovora napravljen je indeksni skor pozitivnih i negativnih iskustava za svaku zemlju posebno i za svet u celini. Istraživanje za 2017. godinu je pokazalo da je na globalnom nivou skor negativnih iskustava 30/100, što je najviši skor od 2006. Poređenja radi, 2016. je svetski skor negativnih iskustava bio 28/100, a 2006. je bio 24/100.

“Svet je pod stresom, zabrinutiji, tužniji i u bolovima danas mnogo više nego ikada do sada,” kaže u svom izveštaju Mohamed Jounis, glavni urednik Gallup-a.

Na nivou pojedinačnih zemalja primetno je da se većina onih sa visokim skorom negativnih iskustava tokom 2017. borila sa ratom i ozbiljnim političkim previranjima.

Zemlja sa najvišim skorom negativnih iskustava je Centralnoafrička Republika i njihov skor od 61/100 je najviši ikad zabeležen u poslednjih 10 godina.

Ostale zemlje sa visokom skorom negativnih iskustava su i Irak (59/100), Sudan (55/100) i Čad (54/100).

SAD su imale skor negativnih iskustava od 32/100, što je neznatno bolje od svetskog proseka koji iznosi 37/100. Oko 49% Amerikanaca je odgovorilo da je prethodnog dana bilo pod stresom.

Pozitivne emocije

Globalni skor pozitivnih iskustava za 2017. godinu iznosi 69/100, što je blagi pad u odnosu na 2016. (70/100) i 2015. (71/100).

Na nivou zemalja, Paragvaj je na prvom mestu sa skorom od 85/100, a prate ga Kolumbija, El Salvador i Gvatemala, sa skorom od 82/100.

Gallup naglašava da zemlje Latinske Amerike dominiraju listom “najsrećnijih” zemalja, što bi se delimično moglo objasniti “fokusiranošću na pozitivne strane života, što je karakteristično za narode ovog regiona.”

SAD su imale skor pozitivnih iskustava od 78/100, što je iznad svetskog proseka. Oko 82% Amerikanaca je odgovorilo da su se prethodnog dana mnogo smejali, a čak 92% je reklo da su tretirani sa poštovanjem.

“Svetski lideri bi trebalo da prate emocionalnu temperaturu ljudi koje vode“, rekao je Jounis. „Oni mogu efikasno da vode svoje građane, da za njih traže bolje prilike i da osiguraju bolji život budućih generacija samo ako pažljivo prate kako građani procenjuju svoj život i stvarnost sa kojom se suočavaju“.

 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Please select listing to show.