Efekat placeba na smanjenje bola u leđima

Sadržaj teksta

Pilule mogu biti lažne, ali to ne znači da ne mogu da ublaže bol – ili tako samo kaže nova studija objavljena u časopisu o bolu Pain“. Prva studija ikada koja je sprovedena na pacijetima koji su znali da uzimaju „lažne pilule“ odnosno placebo, pokazala je koristan efekat placeba na smanjenje bola u leđima!

autror: mr ph. Aleksandra Dumić


Multicentrična studija sprovođena je na tri centra: Bet Izrael Deaconess zdravstveni centar, Harvard Medical School i na Višoj školi za primenjenu psihologiju (Instituta Superior de Psicologia Aplicada – ISPA), Portugal.

Ispitanici su bili obavešteni da primaju placebo za terapiju bola u leđima a rezultati pokazuju da je 30% ispitanika prijavilo smanjenje bola a kod 29% primećeno je smanjenje invaliditeta u poređenju sa kontrolnom grupom.

Još jedna prednost ove studije je, prema rečima autora, „etiketa otvorenog tipa“ kojom je jasno bilo obeleženo da pacijeti uzimaju placebo jer se na taj način rešava velika etička dilema pošto su ispitanici sada u mogućnosti da daju informisani pristanak za terapiju placebom prilikom učešća u studiji.

„Ovi rezultati promenili su naše shvatanje dejstva placeba„, objasnio je glavni autor studije Ted Kaptchuk, direktor Programa za placebo studije i terapijski pristup iz Bet Izrael Deaconess zdravstvenog centra i vanredni profesor medicine na Harvardu.

„Naša istraživanja pokazuju da efekat placeba nije obavezno izazvan nesvesnim očekivanjima pacijenata da će lek delovati, kao što se dugo mislilo. Uzimajući pilulu u kontekst pacijent-lekar odnosa, čak i ako znate da je u pitanju placebo, uzimanje pilule je ritual koji menja simptome i verovatno aktivira regione mozga koji menjaju simptome.

Istraživači su se fokusirali na 97 pacijenata sa hroničnim bolom leđa, od kojih ni jedan pacijent nije koristio opijate. Nakon što su ispitani i pregledani od strane specijalista za bol, učesnici su dobili petnaesto-minutno predavanje o placebo efektu. Nakon toga, pacijenti su nasumično podeljeni dve grupe; prvu koja je primala raniji uobičajen tretman i drugu koja je primala placebo.

Učesnicima placebo grupe lek je dat u bočici sa oznakom „Placebo pilule“ sa uputstvima koje treba preduzeti. Pilule su uzimali dva puta dnevno po dve kapsule. Placebo pilule sadržale su samo mikrokristalnu celulozu bez aktivnih supstanci. Ipak, na kraju 3-nedeljne terapije, pacijenti iz placebo grupe prijavili su ukupno smanjenje bola za 30% i to kako kod bola uobičajenog intenziteta tako i kod maksimalnog bola, u poređenju sa 9% i 16% smanjenja, respektivno, za grupu na uobičajenoj terapiji.

Pored toga, placebo grupa takođe je imala pad invalidnosti povezanih sa bolom za 29%, dok su ispitanici iz grupe koja je nastavila da prima svoju uobičajenu terapiju prijavili malo ili nimalo poboljšanja.

 „Rezultati odnosno efekat placeba su najverovatnije posledica same uključenosti u studiju, interakcije sa lekarima i medicinskim sestrama, uzimanje pilula, i svih rituala i simbola zdravstvenog sistema,“ kaže Kaptchuk, „Naše telo prosto reaguje na sve to.“ „Naši rezultati pokazuju da placebo efekat može da se postigne i bez obmane„, dodaje jedna od vodećih autora studije, dr Claudia Carvalho, sa Više škole za primenjenu psihologiju, Portugal.

„Pacijenti su bili zainteresovani za ono što će se desiti i uživali su u ovom novom pristupu u terapiji njihovog bola. Osećali su se osnaženim. Mada uzimanje placebo pilula za ublažavanje simptoma bola bez topline i empatije koju pružaju zdravstveni radnici, verovatno ne bi funkcionisalo,“ ističe dr Carvalho.

 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
05-300x300
CG-19-INSTA-696x696