Multipla skleroza – za vreme koje je potrebno da se pročita ovaj članak…

Sadržaj teksta

…jednoj osobi na planeti je rečeno da boluje od multiple skleroze.

autor: mr ph.spec. Jasmina Jović Novaković


Internacionalna federacija za multiplu sklerozu (MSIF) je 2008. godine procenila da od ove bolesti boluje oko 2.100.000 ljudi širom planete. Nekoliko godina kasnije, 2013-te izdat je “Atlas multiple skleroze” (dostupan preko linka  http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf ) sa novim podacima, po kojima se procenjuje da čak 2.300.000 ljudi boluje od multiple skleroze , što je povećanje od skoro 10% obolelih za samo 5 godina.

Multipla skleroza je zastupljen u svim regionima sveta, pogađa sve ljude, mada je uočena tendencija da je zastupljeniji kod osoba ženskog pola (do dva puta češće nego kod muškaraca) kao i u zemljama sa manje sunčanih dana tokom godine, tj u zemljama dalje od ekvatora. To se donekle povezuje sa nedostatkom vitamina D koji se u poslednjih nekoliko godina pažljivo prati tokom istraživanja koja se vrše na polju multiple skleroze.

NASTANAK MULTIPLE SKLEROZE

Nastanak ove bolesti je i dalje relativno nejasan, ali se vezuje za genetsku predispoziciju same osobe na koju dodatno mogu da utiču faktori sredine kao što je pomenuti nedostatak vitamina D, izloženost virusima (Epštajn Barov virus), pad imunog sistema i drugi agensi okoline.

Bolest se najčešće javlja u životnoj dobi od 20. do 40. godine života i ima veoma individualan tok, autoimunog je karaktera, odnosno imuni sistem osobe oštećuje sopstvena nervna vlakna unutar mozga i kičmene moždine.

SIMPTOMI BOLESTI

Simptomi bolesti su raznoliki – problem sa ravnotežom, sa vidom (što je često praćeno sa bolom u dubini očiju), pojava dvostrukih slika pred očima, opšta slabost, zamor, ukočenost, loša koordinacija, drhtanje, nejasan govor, depresija, spazam mišića. Mogu se javiti i problemi sa bubrezima i bešikom, seksualna disfunkcija, slabije pamćenje i poremećaj misaonog toka.

Kod jednog broja obolelih bolest ima benigni tok, povremene neurološke ispade koji značajnije ne remete kvalitet života i funkcionalnost, dok kod osoba sa težom manifestacijom multiple skleroze dolazi do velikih poteškoća u kretanju pa i invaliditeta.

Multipla skleroza se smatra najčešćim netraumatskim uzrokom invaliditeta kod mlađih osoba, odnosno osoba koje su u najproduktivnijem životnom dobu.

Postoje brojni lekovi za lečenje multiple skleroze, lekovi koji mogu da promene tok bolesti, da bitno utiču na kvalitet života obolelih posebno ako se na vreme krene sa pravom terapijom.

MULTIPLA SKLEROZA U SVETU

Podaci iz sveta ukazuju da je broj neurologa povećan za čak 30% u odnosu na 2008. godinu, da je broj aparata za magnetnu rezonancu u zemljama u razvoju dupliran u periodu od 5 godina (2008-2013), da razvijene zemlje sa visokim standardom i prihodima imaju čak 100 puta više neurologa po glavi stanovnika u odnosu na siromašne zemlje, iako je prevalenca oboljavanja slična.

Prema podacima udruženja pacijenata „DRUŠTVO MS SRBIJE“ u našoj zemlji od multiple skleroze boluje oko 6.000 naših sugrađana od kojih većini nije dostupna adekvatna terapija.

Broj lekara koji se bave neurologijom je daleko manji u odnosu na razvijene zemlje, a broj aparata za magnetnu rezonancu je daleko ispod potrebnog.

Kako multipla skleroza pogađa najproduktivniji deo našeg društva (osobe od 20. do 40.godine života), osobe koje mogu najviše da doprinesu društvenom napretku zemlje – da li bismo pogrešili ukoliko uložimo više u njihovo zdravlje, u mogućnost da svi oboleli dobiju lek?

…jednoj osobi na planeti je upravo rečeno da boluje od multiple skleroze.

 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Please select listing to show.