Alemtuzumab, novina u terapiji multiple skleroze

Sadržaj teksta

Grupa naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država prikazala je rezultate nove studije koji govore o tome da alemtuzumab može da preokrene neke od posledica bolesti!

Alemtuzumab je lek koji se koristi za tretman Relapsne remitentne multiple skleroze – oblika multiple skleroze koji je zastupljen kod oko 85% ljudi sa ovim stanjem. Ovo otkriće može uticati na razvoj novih terapijskih strategija za borbu protiv ove teške bolesti.

autor: mr ph. Aleksandra Dumić


Multipla skleroza (MS) pogađa oko 2,3 miliona ljudi širom sveta.

Većina osoba sa MS imaju dijagnozu relapsno-remitentne MS (RRMS), koja se odlikuje povremenim recidivima bolesti koji dovode do pojave novih ili pogoršanja postojećih simptoma.

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu Neurology, lek koji se koristi za lečenje RRMS – alemtuzumab – može poboljšati neke od fizičkog invaliditeta stečenih usled multiple skleroze.

Alemtuzumab je bolest-modifikujući lek.

Bolest-modifikujući lekovi su tretman za ljude sa RRMS koji smanjuju broj recidiva i ozbiljnost relapsa.

Alemtuzumab ubija određene vrste ćelija imunog sistema – T i B limfocite, ćelije čija je funkcija da napadaju viruse i bakterije u organizmu. Međutim, u multiploj sklerozi, ove ćelije napadaju mijelinski omotač nerava sopstvenog organizma u mozgu i kičmenoj moždini.

Alemtuzumab sprečava T i B ćelije da ulaze u mozak i kičmenu moždinu, i tako zaustavlja dalje oštećenje. Mnogi lekovi ove grupe nose značajan rizik po zdravlje, u poređenju sa drugim MS lekovima, a rizik od neželjenih efekata od alemtuzumaba je među najvećim i najtežim.

S obzirom na veliki rizik od pojave neželjenih reakcija, alemtuzumab je često rezervisan za upotrebu kod ljudi koji nisu dobro odgovorili na drugim MS lekove. Međutim, u ovoj studiji, lek je korišćen u ranom toku bolesti.

„Dok mnogi MS lekovi usporavaju napredak invaliditeta, malo je podataka o sposobnosti sadašnjih tretmana da pomognu povratak izgubljenih telesnih funkcija“, kaže autor studije dr Gevin Giovannoni, doctor na Queen Marry Univerzitetu u Londonu, Velika Britanija. 

Istraživači su birali učesnike istraživanja tako što su se odlučivali za pacijente sa RRMS koji nisu dobro odreagovali na jednu ili više terapija za MS.

Ispitanici su podeljeni u dve grupe. Prva grupa od 426 pacijenata tretirana je alemtuzumabom, dok je druga grupa, od 202 pacijenta tretirana interferonom beta-1a.

Beta interferoni se koriste dugo u terapiji MS a poznato je da smanjuju i sprečavaju upale koje oštećuje nerve. Nivo invaliditeta učesnika je procenjen na početku studije, a zatim ponovo procenjivan na svaka 3 meseca tokom 2 godine koliko je trajala studija.

Grupa ispitanika koji su koristili alemtuzumab pokazala je znatno poboljšana veštine razmišljanja i pokreta.

Do kraja istraživanja, istraživači su otkrili da je kod skoro 28% učesnika koji su primali alemtuzumab došlo do poboljšanja na testu invaliditeta najmanje za jedan stepen na skali od 0-10, u poređenju sa 15% učesnika koji su imali poboljšanje a primali su interferon beta.

U poređenju sa ljudima koji su primali interferon beta, pacijenti koji su primali alemtuzumab pokazali su 2,5 puta veće poboljšanje na skalama za razmišljanje.

Pacijenti na alemtuzumabu imali su više nego dvostruko veće šanse za napredak u ataksiji – grupa poremećaja koji utiču na koordinaciju, ravnotežu i govor – koji im omogućavaju da poboljšaju sposobnost da se kreću bez potresa i pravljenja nespretnih pokreta.

Dr Bibiana Bielekova iz Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje i moždani udar, Bethesda, i saradnik Američke akademije za neurologiju, napisala je odgovarajući uvod za istraživanje:

“Rezultati studije su ohrabrujući, a način na koji alemtuzumab može preokrenuti neka oštećenja nastala usled multiple skleroze, bilo da se radi o uticaju na popravku mijelina, stvaranje novih nervnih sinapsi, smanjuje upale ili nekim drugim mehanizmom, tek treba istražiti.“

Dr Giovannoni zaključuje govoreći da koristi alemtuzumaba treba uzeti u obzir zajedno sa štetnim dejstvima korišćenja leka, koji uključuju rizik od ozbiljnih i retko fatalnih autoimunih problema.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
baner-em-sporiji (1)
CG-19-INSTA-696x696