Osnovni principi čišćenja kože

Sadržaj teksta

Osnovni cilj čišćenja lica je uklanjanje supstanci iz spoljašnje sredine i produkata metabolizma. Čišćenje lica predstavlja i svojevrsni ritual nege i zadovoljstva, osvežava i opušta. Čišćenje lica neophodno je za zdravlje kože, ali korišćenjem preparata koji nisu odgovarajući možemo poremetiti osnovne funkcije kože.

Dermatološke komplikacije koje mogu nastati su:

• Promena pH kože što za posledicu ima promene u mikrobiološkoj flori kože
• Uklanjanje hidrolipidnog filma
• Uklanjanje epidermalnih lipida i poremećena barijerna funkcija kože
• Iritacije, toksične reakcije i kontaktna preosetljivost
Produžen kontakt kože sa vodom može da poveća permeabilnost zdrave kože čak deset puta. Često pranje alkalnim sredstvima može da dodatno oslabi barijernu funkciju kože. Ovo za posledicu ima povećani transepidermalni gubitak vode, što predstavlja još veći problem ako je koža već suva. Kao posledica poremećene barijerne funkcije, hemijski agensi i alergeni mogu lakše da prodru u kožu, dovodeći do iritacija i alergijskih reakcija.

Sapuni, surfaktanti i sindeti

Najstariji dokumenti o upotrebi sapuna nađeni su na obalama reka Eufrat i Tigar i potiču iz 2500. godine pre nove ere. Danas se za čišćenje kože sve češće upotrebljavaju sintetički deterdženti, tzv. sindeti. Klasični sapuni se, naručito na našem tržištu, još uvek veoma koriste. Proizvode se hemijskom reakcijom masnih kiselina i baza. Korišćenje sapuna, posebno na osetljivoj koži, može da izazove probleme:
• U kombinaciji sa tvrdom vodom, kakva je naša, korišćenje sapuna može dovesti do formiranja depozita kalcijuma. Depiziti kalcijuma remete lipidni balans kože. Rezultat je gruba, suva koža.
• Alkalni efekat: Hidrolizom sapuna nastaju hidroksilni joni koji mogu da iritiraju kožu i dovedu do alkalnog ekcema, naručito kod osetljive kože.

Razvoj sindeta

Nedostaci koje su imali klasični sapuni inicirali su istraživanja novih supstanci koje bi se mogle koristiti za čišćenje. Kao rezultat, krajem 1950. godine nastali su sintetski deterdženti, sindeti. Njihove prednosti u odnosu na klasične sapune su sledeće:
• Ne dovode do alkalnog efekta zbog toga što pH može da se podesi na fiziološki pH 5,5
• Zbog toga se mogu koristiti i kod koža koje imaju smanjen puferski kapacitet
• Ne dovode do formiranja nerastvornih jedinjenja kalcijuma

Tečni i čvrsti sindeti su, zahvaljujući ovim karakteristikama, preparati izbora naručito za osetljivu kožu.

Surfaktanti

Surfaktanti su molekuli koji se sastoje iz hidrofilnog dela (glave) i lipofilnog dela (repa). U prostoru se organizuju tako da je hidrofilni deo okrenut prema vodenoj fazi, a lipofilni prema masnoj fazi. Različiti surfaktanti imaju specifične karakteristike, anjonski imaju izraženu sposobnost da pene dok amfoterni ostavljaju prijatan osećaj na koži. Zbog toga se u preparatima za čišćenje najčešće koristi kombinacija surfaktanata. Čišćenje preparatima koji sadrže surfaktante može da dovede do gubitka i vode i lipida sa kože. Zbog toga se preparatima za čišćenje dodaju uljane komponente, koje nadoknađuju lipide.
 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Probiotic-Daily-baner-300x600px-01
Thiomucase-2023-B2-poster-vertikalno-01-1
CG-19-INSTA-696x696 (1)