Šta kada dete doživi fras?

Sadržaj teksta

Fras ili stručno rečeno febrilne konvulzije su napadi koji se javljaju usled naglog skoka ili pojave povišene telesne temperature deteta koja nije primarno urokovana infekcijom CNS-a deteta. Javlja se kod dece uzrasta 3 meseca do 5 godina.

autor: dr Slavica Milovanović-Đorović


Fras nije retkost, čak 3-5% dece doživi jedan ili više epizoda frasa u ovom periodu života. Najčešće se javlja kod dece od 18-24.meseca, čak 50% dece prvi put napad ima u drugoj godini života. Posle 4. godine javlja se kod 4% dece a pre šestog meseca kod 6% dece.

Etiologija frasa je još uvek nepoznata, ali se smatra da nastaje kao odgovor nezrelog mozga deteta na nagli skok ili pojavu visoke temperature. Genetski faktori imaju značajnu ulogu. Oko 25% dece ima bliske rođake koji su imali febrilne konvulzije u detinjstvu.

KAKO PREPOZNATI FRAS?

Febrilne konvulzije odnosno fras, najčešće nastaju naglo i mogu biti prvi pokazatelj bolesti deteta. Napadi počinju pri temperature 38.5C i višoj.

Dete izgubi svest, ukoči se, prevrne očne jabučice, trza rukama i nogama, ne odaziva se na pozive. Napad spontano prolazi načešće za 3-10 minuta. Oporavak je potpun odnosno, fras ne ostavlja posledice po zdravlje deteta.

Roditelji dece koja su imala febrilne konvulzije, ovaj događaj opisuju kao jedan od najstresnijih u svom roditeljskom stažu. Zbog dramatičnosti manifestacija roditelji teško da mogu ostati prisebni prilikom prvog frasa.

U paničnoj želji da se detetu po svaku cenu pomogne čine se i greške: nasilno se otvaraju usta, dete se prska ili poliva hladnom vodom, šamara se kako bi se osvestilo, drmusa itd.

Sve ove manipulacije, ne samo da ne pomažu već mogu biti i štetne i dovesti do povređivanja.  Recidivi frasa su mogući i dešavaju se kod 30-40% dece i to najčešće 6-24 meseci od prvog napada.

ŠTA URADITI AKO/KADA DOĐE DO NAPADA? 

  • Ostanite prisebni koliko god je to moguće. Gledajte na sat kako biste tačno izmerili trajanje napada. Napad zbog svoje dramatičnosti izgleda roditelju kao da traje mnogo duže.

  • Postaviti dete na bezbedno mesto, da leži na boku sa licem okrenutim u stranu i glavom oslonjenom na donju ruku što sprečava zapadanje jezika, pljuvačke ili ulazak povraćenog želudačnog sadržaja u disajne puteve deteta ako dete povraća.

  • Krkljanje i čudan način disanja su sastavni deo konvulzija i ne treba se plašiti da dete tokom konvulzija prestaje da diše niti da se guši

  • Ne pokušavati nasilno otvaranje usta

  • NE šamarati, NE tresti dete, NE polivati ga vodom!

DA LI JE PREGLED DEČJEG NEUROLOGA NEOPHODAN?

Ukoliko je Vaše dete doživelo prvi fras, starije je od godinu dana dovoljno  je da ga detaljno pregleda pedijatar u Domu zdravlja radi isključivanja akutne infekcije mozga.

Ukoliko je lekar procenio da se radilo o tipičnoj epizodi frasa i dete ima normalno razvijene motorne i psihičke funkcije, pregled dečjeg neurologa kao ni dodatna ispitivanja poput EEG-a, skenera itd, nisu potrebna.

S obzirom da je prognoza febrilnih konvulzija dobra, veoma je bitno detaljno upoznavanje roditelja o prirodi oboljenja i obučavanje o pružanju pomoći u toku napada. Dobra edukacija roditelja pomoći će da budu staloženi i prisebni u ovakvim situacijama.

TERAPIJA

Većina febrilnih konvulzija su kratkotrajne i spontano prestaju. Kod dužih napada se primenjuju lekovi antipeileptici. U kućnim uslovima se primenjuju Diazepam rektiole (5mg za decu 2-3 godine i 10mg za decu stariju od 3 godine). Ostale terapijske mere su snižavanje telesne temperature rashlađivanjem deteta i  antipireticima (ibuprofen i paracetamol) i primena antibiotika kod bakterijskih infekcija.

KAKO SE PRAKTIČNO PRIMENJUJU DIAZEPAM REKTIOLE?

Diazepam rektiola se primenjuje na sledeći način:

– Diazepam mikroklizmu (vrh tubice) uvući u čmar deteta i istisnuti ceo sadržaj

– Izvući tubicu bez otpuštanja, dakle – stisnutih prstiju, da se lek ne bi vratio u tubu.

– Po vađenju tubice, stisnuti detetu guzu par minuta, da lek ne iscuri napolje

Nakon prestanka napada, odvesti dete pedijatru!

FRAS I EPILEPSIJA, DA LI SU POVEZANI?

Veliki broj studija nije pokazao povezanost tipičnog frasa sa kasnijim povećanim rizikom za pojavu epilepsije.

Znači ako je Vaše dete imalo jednu ili dve epizode tipičnog frasa i urednog je psihomotornog razvoja, šansa da će dobiti epilepsiju je skoro ista kao i da fras nije ni imalo!

PREVENCIJA

Najbolja prevencija febrilnih konvulzija je blagovremeno snižavanje povišene telesne temperature. To podrazumeva rashlađivanje deteta i primenu lekova antipiretika.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Marsovci-prebiotik-oglas-148x2082mm_page-0001
INSTA-2-1536x1536
Marsovci-zajedno-oglas-148x2082mm_page-0001