Holter EKG, saveti za nošenje

Sadržaj teksta

Holter EKG je dijagnostička metoda kojom se prati dvadesetčetvoročasovni rad srca pacijenta čime je mogućnost otkrivanja abnormalnih poremećaja u srčanom ritmu mnogo veća u odnosu na klasični EKG koji prati srčani ritam samo u trenutku snimanja (u proseku oko 10 minuta).

Na osnovu rezutata holter EKG-a lekar će steći uvid u stanje srčanog mišića i njegov rad za vreme obavljanja uobičajenih dnevnih aktivnosti pacijenta.


Na električnu aktivnost srca kao i na visinu krvnog pritiska utiče mnogo faktora: doba dana (da li smo budni ili spavamo), aktivnost (mirujemo ili smo fizički aktivni), psihičko stanje (smireni ili pod stresom bez obzira da li je uzrokovan pozitivnim ili negativnim emocijama).

PREDNOST U ODNOSU NA KLASIČNI EKG

Pri klasičnom EKG pregledu, lekar dobija informacije o električnoj aktivnosti srca samo u trenutku merenja koji je najčešće kraći od deset minuta pa su time šanse za otkrivanje promena u aktivnosti srca koje su povremene ili se javaljaju samo u nekim određenim situacijama minimalne. Kako bi se uvidelo da li u realnim životnim situacijama ima promena u električnoj aktivnosti srca koristi se 24h HOLTER EKG dijagnostička metoda.

U KOJIM SLUČAJEVIMA SE HOLTER EKG METODA PRIMENJUJE?

Holter EKG je mali uređaj koji beleži električnu aktivnost srca tokom 24 časa. Ova metoda se radi svima koji imaju osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitke svesti, bol u grudima ili drugu tegobu koja pobuđuje sumnju na zakrečenost krvnih sudova srca i/ili poremećaje stvaranja ili sprovodjenja srčanih struja (poremećaje ritma i sprovođenja).

Holter EKG metoda koristi se i kod bolesnika koji su imali infartk srca ili bolest srčanog mišića kako bi se sprečilo da poremećaji srčanog ritma ostanu nezapaženi. Takođe, za kontrolu rada pacemejkera, kao i za procenu efikasnosti terapija aritmija.

Holter EKG se koristi i za procenu radne sposobnosti ljudstva za specijalne dužnosti na primer: piloti, ronioci, astronauti, padobranci. Takođe, veoma je značajna dijagnostička procedura kod sportista koja za cilj ima otkrivanje srčanih poremećaja.

Ova dijagnostička metoda odnosno rezultati njene primene od suštinskog su značaja jer doktoru daju informacije na osnovu kojih će pacijentu pružiti najbolju moguću kardiološku negu i lečenje.

KAKO SE SPROVODI?

Uređaj se sastoji iz rekordera (snimača) i elektroda koje se postavljaju (lepe) na grudni koš. Savremeni rekorderi su mali, veličine mobilnog telefona i lagani. Aparat se nosi 24 ili 48h i za to vreme beleži elektrokardiogram pacijenta. Po isteku ovog vremena aparat se skida i podaci prebacuju na kompjuter gde kardiolog dobija uvid u EKG.

Analizira se srednja srčana frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, dužina trajanja pojedinih intervala u EKG zapisu.

Na osnovu rezultata, doktor uočava postoji li ishemija miokarda, aritmija ili poremećaji srčanog ritma na osnovu čega se predlaže dalja dijagnostika i terapija. Na ovaj pouzdan i sasvim neškodljiv način stičemo objektivan uvid u stanje srčanog mišića i sprovodnog sistema srca.

SAVETI ZA NOŠENJE HOLTERA:

  • Budite pažljivi sa nalepnicama na koje se priključuju elektrode aparata, ne skidajte ih kako bi snimanje zaista bilo kontinuirano.
  • Igrice na lap topu trebalo bi izbegavati da ne bi došlo do oštećenja snimača i smetnji u elektrokardiografskom zapisu.
  • Ne tuširajte se i ne plivajte za vreme nošenja aparata.
  • Precizno vodite dnevnik aktivnosti i subjektivnih tegoba. U dnevniku tačno navedite vreme (koje se očitava na snimaču) , aktivnost i subjektivno osećaj (npr. preskakanje srca, bol u grudima itd.). U slučaju bola uz aktivnost trebalo bi navesti početak i kraj bola, kako je bol prestala ( sama po sebi, uz mirovanje, nakon uzimanja leka itd.).
  • Izbegavajte preterani rad rukama, jer takva aktivnost kvari elektrokardiografski zapis.
  • Preporuka je da se ponašate kao da nemate holter odnosno obavljate uobičajene dnevne aktivnosti.

Kliničko iskustvo je pokazalo da je holter EKG procedura vrlo korisna za pacijente koji su imali infarkt, ugradnju stenta ili neku drugu intervenciju na srcu a još uvek su seksualno aktivni, kako bi se otklonila bojazan da bi seksualna aktivnost mogla da ugrozi njihov život. Dilema se razrešava tako što se pacijentu postavlja aparat i on u toku tog dana u dogovoru sa svojim partnerom testira svoje psiho-fizičke sposobnosti tokom vođenja ljubavi.

Holter EKG-a se takođe savetuje i kod onih pacijenata koji koriste lekove za poboljšanje erekcije (Vijagra, Levitra, Cialis…).

NAJNOVIJI TEKSTOVI
CG-19-INSTA-696x696
baner-em-sporiji