Patološko kockanje

Sadržaj teksta
napisala: Dr Vesna Tepšić – Ostojić, psihijatar

Patološko kockanje je ozbiljan poremećaj koji može uništiti živote. Ne samo onog koji kocka nego i osoba iz njegove najbliže okoline. Javlja se kod oba pola, bez obzira na kulturu i socioekonomski status. Češći je kod muškaraca u odnosu na žene. Kod žena počinje u kasnijem životnom dobu i obično mu prethodi depresivna epizoda.

Patološko kockanje karakteriše nekontrolisana želja da se nastavi kockanje bez obzira na posledice. Poremećaj počinje najčešće u kasnim tinejdžerskim godinama.

Tipično je da se razvija tokom vremena, retko se javlja nakon samo jednog uloga/igre. Mnogo ljudi je godinama uključeno u takozvano socijalno prihvatljivo kockanje bez značajnijih problema ili posledica.

Međutim, učestalo kockanje ili stresne situacije, uz prisutne faktore rizika, mogu pretvoriti povremeno kockanje u mnogo ozbiljniji poremećaj. U toku životnih kriza, stresa ili depresije pojačava se želja za kockanjem. Osoba sa problemom kockanja postaje preokupirana kockom i načinom da dođe do novca za kocku.

KOCKA JE U UZBUĐENJU

Za većinu patoloških kockara razlog za kockanje/klađenje nije u novcu nego u uzbuđenju. Održavanje uzbuđenja koje kocka donosi uključuje i preduzimanje sve većih rizika i ulaganje sve većih količina novca. Ulozi često prelaze sume koje osoba ima, a kamoli može sebi da priušti da izgubi. Za razliku od povremenih kockara patološki kockari su „primorani” da igraju da povrate uloženi novac. Ovaj obrazac vremenom postaje izrazito destruktivan. Da bi došli do novca patološki kockari ga često pozajmljuju od osoba „s one strane zakona”, sa velikim kamatama, kao ulog budu nakit, stanovi, automobili… Ulazi se tako u začarani krug dugova, kocke, ličnih, porodičnih i profesionalnih problema…

Kockaju i muškarci i žene

Patološko kockanje se javlja kod oba pola, bez obzira na kulturu i socioekonomski status. Nije razjašnjen tačan uzrok nastanka već se smatra kombinacijom bioloških, genetskih i faktora okoline. Češče se javlja kod mlađih osoba, naročito ukoliko je neko od roditelja imao ovaj problem. Takođe, češće je kod muškaraca u odnosu na žene. Kod žena počinje u kasnijem životnom dobu i obično mu prethodi depresivna epizoda. Rezultati novih istraživanja pokazuju da se poslednjih godina razlike u „muškom” i „ženskom” obrascu patološkog kockanja sve više smanjuju. Kod patoloških kockara češći su zloupotreba supstanci, poremećaji ličnosti i poremećaji raspoloženja. Nekontrolisano kockanje može biti jedan od prvih simptoma bipolarnog afektivnog poremećaja.

LEČENJE JE SLOŽENO

Lečenje patološkog kockanja je složeno. Delom je i to zbog toga što većina osoba i ne priznaje/uviđa da ima problem. Suočavanje sa činjenicom da problem postoji i da je obično velik i sa značajnim negativnim posledicama u svim sferama života prvi je korak ka lečenju. Lečenje vraća i osećaj kontrole nad sopstvenim postupcima i može pomoći u rešavanju porodičnih i finansijskih problema. Koriste se psihoterapija (najčešće kognitivno bihejvioralana) i farmakoterapija (antidepresivi i stabilizatori raspoloženja). Međutim, nema psihoterapije ili leka koji će pomoći ukoliko osoba zadrži svoje stare navike i druži se sa osobama koje kockaju ili svraća na takva mesta. Želja za kockanjem je velika jer uvek „postoji nada” da će dobiti „baš u sledećoj igri”.

Kockanje je van kontrole ukoliko:

  • utiče na odnose sa bliskim osobama, finansije i posao
  • se posvećuje sve više i više vremena i energije kocki
  • je osoba neupešna u pokušaju da smanji ili prekine kocku
  • se skriva problem od porodce, kolega ili lekara
  • osoba pribegava krađama i prevarama da dođe do novca potrebnog za kocku
  • osoba traži od drugih da jemče za ili porkivaju njihove kockarske dugove.

Znaci i simptomi patološkog kockanja:

Zaokupljenost kockom, uzbuđenje zbog rizika i preduzimanje sve većih kockarskih rizika, ponovno proživljavanje ranijih kockarskih iskustava, kocka kao način da se izbegnu problemi ili osećanje krivice, depresije ili nemoći, zanemarivanje porodičnih i profesionalnih (posao, škola) obaveza, prikrivanje kockanja, laganje da se kocka prikrije, osećanje krivice ili griže savesti nakon kockanja, pozajmljivanje ili krađa novca potrebnog za kocku, neuspeli pokušaji da se prestane.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Probiotici-baner-300x300px
INSTA-2-696x696
image1-1-696x696