Kompulzivno prejedanje „binge eating”

Sadržaj teksta

Savremena zapadna civilizacija neosporno je svojim tehnološkim dostignućima doprinela povećanju kvaliteta življenja čoveka u velikom broju razvijenih zemalja. Uz tako posmatran napredak idu i oni elementi u življenju savremenog društva koji se mogu tumačiti kao poremećaj obrasca življenja. Danas je jedan od gorućih problema srednjeg životnog doba poremećaj telesne težine koji se može manifestovati u prekomernoj ili smanjenoj telesnoj težini.

Pored same telesne težine neophodno je sagledati i obrasce konzumiranja hrane, odnosno vrstu hrane i način na koji hranu unosimo. Stilovi savremenog življenja posebno u urbanim celinama velikih gradova doveli su do specifičnih obrazaca u konzumiranju hrane. Tradicionalni kult uobročenog konzumiranja hrane, porodičnog obrasca jedenja i uživanja u hrani danas je ostavljen u zapećku. Nastupilo je „vreme gutača hrane”, jedemo u prolazu, takoreći s nogu, ne žvaćemo hranu već gutamo komade hrane i ne dozvoljavamo da se hrana na miru svari pa tako skoro i da ne znamo da li i kada smo jeli.

U podacima Svetske zdravstvene organizacije navodi se, da su epidemiološka ispitivanja pokazala da je u 2005. godini kod oko 1,6 milijardi osoba starijih od 15 godina prisutno stanje prekomerne telesne težine, a da je oko 400 miliona ljudi debelo.

Do 2015. godine očekuje se progresija ove patologije življenja i smatra se da će 2,3 milijardi ljudi biti sa prekomernom telesnom težinom, a oko 700 miliona osoba će biti debelo.
Debljina se danas opisuje kao štetno nakupljanje masti u organizmu. U praksi klinička procena debljine je zasnovana na određenim kliničkim i proračunskim pokazateljima (BMI-body mass index BMT = težina izražena u kg / kvadrat visine izražene u m2, obim struka, odnos obim struka/obim kuka WHR-waust to hip ratio, metoda određivanja kožnih nabora kaliperima, specifična distribucija masnih naslaga na pojedinim delovima tela i dr.).

Na primer osoba težine 105 kg i visine 1,8 m ima
BMI= 105/3,24 = 32,4 (time je svrstavamo u grupu osoba sa debljinom prvog stepena) Prema ovim kriterijumima mi pregledamo osobe i donosimo zaključak da li ispitanik pripada grupi osoba sa premalom, normalnom, prekomernom telesnom težinom ili grupi debelih.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Probiotici-baner-300x300px
INSTA-2-696x696
image1-1-696x696