Suve šljive štite od gubitka koštane mase

Sadržaj teksta

Česta izloženost jonizujućem zračenju predstavlja veliki rizik od gubitka koštane mase.

U grupu najugroženijih spadaju pacijenti oboleli od različitih vrsta kancera koji su izloženi radioterapiji – terapiji zračenjem, astronauti, zdravstveni radnici i naučnici koji su u neposrednoj blizini izvora zračenja, kao i žrtve nuklearnih akcidenata.


Prema rezultatima studije koja je objavljena u časopisu Scientific Reports, suve šljive bi mogle značajno smanjiti gubitak koštane mase kod osoba koje su često izložene jonizujućem zračenju.

Doktorka Nancy Turner, sa Odeljenja za ishranu i nauku o hrani, na A&M univerzitetu u Teksasu se sa svojim kolegama bavi istraživanjima čija svrha jeste da se smanje neželjeni efekti na kostima prvenstveno kod obolelih od kancera koji su izloženi terapiji zračenjem.

Normalno se tokom celog života procesi na kostima odvijaju u dva smera: razgradnja i odstranjivanje starog i izgradnja novog koštanog matriksa. Ravnoteža ova dva procesa je ključna za zdrave i jake kosti. Njeni poremećaju mogu dovesti do različitih oboljenja, među kojima je i osteoporoza, bolest krhkih kostiju. Osteoporoza predstavlja smanjenje koštane mase sa oštećenjem mikroarhitekture koštanog tkiva. Kosti pogođene osteoporozom mogu lako da se prelome čak i pri najmanjim povredama. Osteoporoza godišnje uzrokuje čak 8,9 miliona preloma kostiju.

Tim doktorke Turner je u svojoj studiji istraživao brojne strategije za koje su verovali da bi mogle spečiti dejstvo zračenja na gubitak koštane mase, pri čemu su posmatrali prvenstveno efekte na ekspresiju gena za koje se smatra da su najodgovorniji za gubitak koštane mase ( geni za Nfe2l2, Rankl, Mcp1, Opg i TNF). Kao potencijalni protektori kostiju su razmatrani različiti antioksidansi, anti-inflamatori i suve šljive.

Intervencija je podrazumevala da su pacijenti po grupama dobijali različite terapije:

  • koktel od 5 različitih antioksidanasa (askorbinska kiselina, N – acetil cistein, L – selenometionin, dihidrolipoinska kiselina i vitamin E),

  • dihidrolipoinsku kiselinu

  • ibuprofen

  • ili suve šljive.

Rezultati istraživanja su pokazali da su suve šljive najefikasnije u smanjenju ekspresije gena Nfe2l2, Rankl, Mcp1, Opg i TNF-a koji su povezani sa gubitkom kostiju. Suve šljive su se takođe pokazale kao najefikasnije u prevenciji kasnijih posledica terapije zračenja na kosti.

Još uvek ne postoji naučno objašnjenje koji aktivni sastojak je najzaslužniji za ovo dejstvo ali pretpostavlja se da se radi o polifenolima kojima su suve šljive izuzetno bogate a koji su dokazano značajni antioksidansni i anti-inflamatorni agensi. Ono što je studija pokazala i što je sigurno je da ovo voće ima biološki aktivne komponente koje mogu obezebediti značajan efekat u zaštiti i obnavljanju kostiju kod pacijenata na terapiji zračenjem.

Pozitivni efekti suvih šljiva na zdravlje kostiju zapaženi su još pre nekoliko godina prethodna istraživanja su bila osnov za uključivanje suvih šljiva paralelno sa medikamentima i suplementima sa dokazanim antioksidativnim efektom u studiju doktorke Turner.

U Studiji objavljenoj 2011. u časopisu British Journal of Nutrition, čiji autori su bili istraživači sa Floride, predvođeni profesorom Bahram H. Armandijem učestvovalo je 89 žena u postmenopauzalnom životnom ciklusu kod kojih je fiziološki povećan rizik od osteoporoze.

Studija je trajala 12 meseci i žene su bile podeljenje u dve grupe:

  • prva grupa, 55 žena, je svakoga dana unosila 100 grama suvih šljiva, 500 miligrama kalcijuma i 400 i.j. vitamina D.

  • Druga grupa, 34 žene, unosila je iste količine kalcijuma i vitamina D i po 100 grama suvih jabuka dnevno.

Nakon dvanaest meseci, rezultati su jasno pokazali da je gustina kostiju značajno bolja kod žena koje su koristile suve šljive.

Iako mehanizmi dejstva pozitivnih efekata suvih šljiva u sprečavanju gubitka koštane mase nisu u potpunosti razjašnjeni, svakako da konzumiranje suvih šljiva predstavlja jednostavan i bezbedan način za zaštitu kostiju kako od fiziološkog gubitka, tako i kod osoba koje su izložene radioterapiji, bez bojaznosti od neželjenih efekata.

Ono na šta bi trebalo obratiti pažnju je da ukoliko se suve šljive svakodnevno unose, potrebno je redukovati unos drugih izvora ugljenih hidrata u ishrani jer su suve šljive, osim što štite kosti, i značajan izvor šećera.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Probiotici-baner-300x300px
OTT-baner-300x250px
Biofeminn_300x300px