Amazonski megamin

Sadržaj teksta

Ispoljava antibakterijsko dejstvo, snažno antioksidantno dejstvo, povećava metabolizam ćelija, sprečava oštećenja sluzokože digestivnog trakta i potpomaže njenoj regeneraciji, obnavlja elastična i kolagena vlakna krvnih sudova. Antikancerogeno dejstvo zasnovano je na aktivaciji apoptoze malignih ćelija i aktivaciji supresora onkogena.

Pomaže u stanjima kao što su:

Gastritis; čir na dvanaestopalačnom crevu i želucu; refluks ezofagitis

Arterioskleroza i druge vaskulopatije različite etiologije (dijabetična angiopatija, imuni vaskulitisi)

Prevencija cerebrovaskularne insufici­jencije i apopleksije

Prevencija koronarne bolesti i infarkta

Izloženost toksičnim supstancama

Adjuvantna terapija u malignim bolestima.

MEGAMIN sadrži:

Vitamin C (Askorbinska kiselina) Vitamin C je neophodan za proizvodnju kolagena, zahvaljujući kome koža ima ela­stičnost. Takođe, pospešuje sposobnost tela u regeneraciji oštećenog tkiva. Vitamin C potreban je u procesu metabo­lizma folne kiseline, gvožđa, tirozina i fenilalanina. Telo ne može pravilno iskori­stiti ugljene hidrate bez vitamina C a, po­treban je i za sintezu masti i proteina. Preporučeni dnevni unos vitamina C za odrasle je 60mg.

Propolis

Propolis je smeša voska i lepljivih materija koje pčele sakupljaju sa pupoljaka višego­dišnjih biljaka. Pčele učvršćuju propolisom saće i zatvaraju pukotine. Propolis sadrži lako ispariva eterična ulja, koja imaju izra­žena antimikrobna dejstva, ima anestetički efekat, stimuliše regeneraciju tkiva i pove­ćava imunološku reaktivnost organizma.

Polen

Pčelinji polen je odavnina smatran „Ambrozijom Bogova” hranom za sticanje večne mladosti! Nosi naziv čudotvorne hrane. Sadrži preko 100 identifikovanih sastojaka.Veruje se da čovek može godinu dana živeti isključivo na polenu i vodi! Polen sadrži sve poznate vitamine koji su rastvorljivi u vodi, posebno B i C, 22 ami­nokiseline, 27 mineralnih soli, razne oligo elemente, enzime, bioflavonoide, hormone, (koji stimulišu seksualne žlezde), proteine.

Polen izvanredno pojačava imunitet i po­većava energiju. U jednom dokumentu Sovjetske akademije nauka, pod naslovom „Pčele u službi čovečanstva” koji govori o hemizmu polena i njegovom uticaju na psihofizičke sposobnosti vrhunskih sporti­sta, stoji zaključak da: „Pobedničku meda­lju treba staviti na pčelinje grudi” Upotreba polena kod starije generacije, po­kazuje izvanredne rezultate u pogledu fizičkog i mentalnog zdravlja, i vidnog podmlađivanja kože. Veliki broj naučnih studija širom sveta potvrđuje da polen veo­ma povoljno utiče na: saniranje probavnih smetnji, bolesti prostate, seksualne proble­me, alergije, regulaciju krvotoka, fizički za­mor, na oštećenja od radijacije itd. Trebalo bi napomenuti da kvalitet polena, kao i meda zavisi od vrsta bilja i njihovog broja, čistoće terena, kao i načina prerade.

Med

Po definiciji, med je čist proizvod u kome nema dodataka bilo koje druge supstance.

Med je mešavina od preko 70 različitih sa­stojaka. Tačan sastav zavisi od cveća i bi­lja čiji nektar pčele skupljaju. Preko 80% meda čine ugljeni hidrati. Najzastuplje­niji su fruktoza i glukoza dok je stoni še­ćer odnosno saharoza zastupljen u mnogo manjem procentu. Nešto manje od jedne petine meda čini voda. U sastav meda ulazi i preko 20 kiselina procentualno zastuplje­nih sa oko 0,50 %. Zastupljenost kiselina i njihova pH vrednost zavisi od vrsta bilja od kojih je med proizveden, ali i od geo­grafskog lokaliteta.

Zbog velike kocentracije hranljivih mate­rija, med se koristi i u hranljive i u lekovite svrhe. Med je posebno bogat vitaminima B i E grupe, od kojih najviše ima riboflavi­na (oko 40 g u 100 meda).

Zeolit

Zeolit je mineralni proizvod prirodnog porekla. Sastoji se od kalcijum –natrijum aminosilikata (zeolit) i kalcijumovog i ma­gnezijumovog karbonata (dolimit).

Zeolit je antioksidans, jonoizmenjivač i absorber slobodnih radikala i toksina što ima ulogu u prevenciji oksidativnog stre­sa koji je jedan od najznačajnijih činilaca koji uzrokuju nastanak kardiovaskularnih oboljenja, karcinoma i drugih hroničnih bolesti.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Please select listing to show.