Vaginalna flora, prirodna zaštita od vaginalnih infekcija

Sadržaj teksta

Vaginalna flora odnosno funkcionalan vaginalni ekosistem (mikroflora) obezbeđuje prirodnu zaštitu genitalnog sistema od razvoja inflamatornog obolenja pa je od izuzetne važnosti održavati je zdravom.

Ekosistem vagine čini nekoliko faktora sa zajedničkim delovanjem: imuni sistem sluznice, hormoni jajnika, vaginalna flora.

Inspekcijom fiziološke flore, u vagini se otkrivaju jedino laktobacili i do danas je poznato oko 50 vrsta.

Glavne funkcije laktobacila su:

  • Fermentacija glikoze u mlečne kiseline
  • Produkcija vodonik peroksida: vodonik perokisid je toksičan za veliki broj bakterijskih sojeva i blokira rast njihovih kultura. U vreme inflamacije u vagini predominiraju sojevi koji ne produkuju peroksid
  • Produkcija bakteriocina i bakteriocinu sličnih supstanci.
  • Kolonizuju vaginalni epitel i onemogućavaju naseljavanje drugih bakterija specifičnom i nespecifičnom kompeticijom za receptor

Estrogeni i laktobacili su prevashodno, najvažniji faktori uključeni u balansiranje vaginalnog ekosistema, odnosno vaginalne flore.

Odsustvo ili deficit jednog od ovih faktora smanjuje odbrambene sposobnosti vagine i narušava vaginalni ekosistem seksualno aktivne žene.

U odsustvu laktobacila estrogeni neće imati efekta na aciditet vagine, jer neće doći do razgradnje nagomilanog glikogena. Kada estrogeni nisu lokalno prisutni, laktobacili neće imati supstrat za razgradnju, tako da aciditet vagine opet neće biti odgovarajući.

Faktori rizika vezani za remećenje vaginalne mikroflore i samim tim vaginalnog ekosistema su:

  1. endogeni: variranje u koncentraciji hormona, kontraceptivi, menstruacija, trudnoća i laktacija, dijabetes, sistemske bolesti, vaginalna atrofija (vaginalna atrofija u perimenopauzi i menopauzi je povezana sa deficitom estrogena i dovodi do smanjenja barijerne funkcije epitela, što ima za posledicu olakšanu penetraciju patogenih mikroorganizama).
  2. egzogeni: povezani sa načinom života: pušenje, stres, nezaštićeni seksualni odnosi, infekcija ili jatrogeni (antibakterijska terapija, zračenje).

Promenjeni vaginalni ekosistem karakteriše se redukovanom ili odsutnom Lactobacillus florom i manje ili više razorenim epitelom.

Nije uvek evidentno da li su promene vaginalnog epitela ili patogeni mikroorganizimi primarni razlog narušenog vaginalnog ekosistema. Kako estriol i drugi estrogeni stimulišu proliferaciju i sazrevanje vaginalnog epitela preporučuje se terapija kombinacijom Lactobacilla i niskodoznim estriolom i to ne samo kod postmenopauzalnih žena, nego i kod žena reproduktivnog doba.

Rezultati opsežne, randomizovane studije pokazali su da vaginalna mikroflora i posledično, vaginalni ekosistem ne uspostavljaju fiziološko stanje odmah posle prekida antiinfektivne terapije.

Uspostavljanje normalne mikroflore značajno je zbog prevencije recidiva i reinfekcija. Iako se bakterijska vaginoza i trihomonijaza uspešno leče metronidazolom,ova terapija eliminiše ne samo patogene mikroorganizme već i laktobacile ostavljajući pacijentkinju veoma osetljivom za recidive i reinfekcije.

Jedinstvena kombinacija estriola i laktobacila, poboljšava i ubrzava obnavljanje vaginalnog ekosistema (vaginalne mikroflore i epitela) i stoga je opravdana njena primena posle lokalne i sistemske antiinfektivne terapije.

Važan deo koji se odnosi na kvalitet života žena u menopauzi koje su na hormonskoj terapiji jeste efikasna i bezbedna terapija vaginalne atrofije i atrofičnog vaginitisa. U novije vreme, niska doza lokalno primenjenih estrogena ima prednost nad sistemskom terapijom estrogenima i smatra se najboljom terapijom vaginalne atrofije.

Jedinstvena kombinacija vijabilnog Lactobacillus acidofillus/estriol 0,03 mg se pokazala efikasna u uspostavljanju i održavanju zdravog vaginalnog ekosistema.

Terapija se može koristiti da se uspostavi fiziološka vaginalna flora posle lokalne ili sistemske terapije antiinfektivnim medikamentima, radi prevencije recidiva, za terapiju vaginale atrofije prouzrokovane deficitom estrogena, kod žene koja ima pojačanu vaginalnu sekreciju a upotreba antibiotika nije indikovana.

Za terapiju održavanja posle vaginalnih infekcija, za terapiju vaginalnih infekcija i pojačane sekrecije nepoznatog porekla.

Način upotrebe:  jedna do dve vaginalne tablete dnevno u toku 6 do 12 dana. Ukoliko se radi o atrofičnom vaginitisu u perimenopauzi ili postmenopauzi, doza je jedna vaginalete u toku 12 dana, a potom doza odrzavanja od 1 vaginalete  1 ili 2 dana u toku  nedelje.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Veragene-flyer-566x420
Biofeminn_300x300px
Veracity-flyer-567x420
image002 (1)