Nivo estrogena utiče na emotivno blagostanje žene

Sadržaj teksta

Naučnici tvrde da nivo estrogena povećava volumen hipokampusa za vreme ovulacije!

autor: mr ph. Aleksandra Dumić


Svakog meseca tokom menstrualnog ciklusa, menja se nivo estrogena i drugih hormona što utiče na raspoloženje, emocije i ponašanje žene.

Tokom menstrualnog ciklusa koji traje normalno od 21 do 35 dana, javljaju se premenstrualni simptomi (PMS) koji su naročito izraženi nekoliko dana pre samog menstrualnog krvarenja i tokom ovulacije odnosno „plodnih dana“.

Premenstrualni simptomi su brojni: promena raspoloženja, promene telesne temperature, veći seksualni nagon, pojačan osećaj mirisa, ukusa, povećana osetljivost čula vida, itd.

Nedavno je Scientific Reports objavio naučnu studiju koja otkriva da postoji još jedan „tihi simptom“ koji se javlja tokom naših najplodnijih dana, odnosno ovulacije, a to je: rast mozga!

Istraživači sa Max Planck Instituta za humanu kogniciju i nauku o mozgu, Lajpcig, Nemačka primetili su da su nivo estrogena tokom menstrualnog ciklusa i mozak žene, u tesnoj povezanosti .

 „Otkrili smo da se paralelno sa porastom nivoa estrogena koji dovodi do ovulacije tokom mentrualnog ciklusa, povećava volumen hipokampusa, što podrazumeva povećanje kako obima sive tako i obima bele mase“, objašnjava Claudia Barth, glavni autor studije.

Hipokampus je mali region mozga i deo limbičkog sistema koji je u vezi sa uspomenama, učenjem, pamćenjem, raspoloženjem i emocijama.

Prethodna istraživanja su pokazala da nivo estrogena može direktno uticati na hipokampus u pogledu uticaja na sinapse odnosno nervne veze. Estrogen povećava sinaptičke veze u hipokampusu za 25%, što znači da poboljšava komunikaciju između neurona pa posledično i samu funkciju hipokampusa.

Barth i njen tim istraživača pratili su u istraživanju 30 žena mereći im nivo estrogena u krvi tokom dva puna menstrualna ciklusa. Žene su pored toga podvrgnute magnetnoj rezonanci (MRI) koju su istraživači koristili za merenje veličine različitih regiona unutar mozga svake žene. Rezultati pokazuju da je došlo do porasta sive mase (u kojoj se nalaze sinapse) i bele mase (u kojoj se nalaze nervna vlakna), odnosno do povećanja celokupnog hipokampusa, i to paralelno sa porastom nivoa estrogena i početkom procesa ovulacije.

Nije jasno na koji način ove mesečne promene veličine hipokampusa utiču na svakodnevni život žena ali istraživači sumnjaju da bi ove promene mogle biti odgovor na promenu ponašanja žena u ovom periodu.

„Kod miševa je dokazano da nivo hormona utiče ne samo na strukturu mozga, već i na različita ponašanja koja se javljaju tokom mesečnog ciklusa,“ kaže Barth.

Druge studije koje su se bavile sličnom tematikom pokazuju da povećanje nivoa estrogena tokom menstrualnog ciklusa odvraća žene od impulsivnog odlučivanja: studija objavljana 2014. godine u časopisu koji se bavi neuroloijom Journal of Neuroscience pokazuje kako povećanje nivoa estrogena tokom menstrualnog ciklusa smanjuje impulsivno ponašanje u odnosu na početak menstruacionog krvarenja kada je nivo estrogena nizak i impulsivnost žena izražena.

Hipokampus, hipotalamus i amigdala su izgleda najviše pogođeni oscilacijom, skokovima i padovima nivoa estrogena i progesterona. Velike promene nivoa ovih hormona tako imaju veliki uticaj na raspoloženje, samopouzdanje žena i njihove odnose sa drugim ljudima.

„Nivoi estrogena su tesno povezani sa emotivnom blagostanjem žena jer estrogen utiče na delove mozga koji kontroliše emocije,“ izjavio je dr Ben Michaelis, klinički psiholog u NewYork-u i autor knjige „Your Next Big Thing“ za Medical Daily.

Nova istraživanja bi tako mogla da pomognu u rasvetljavanju predmenstrualnog disforičnog poremećaja (PMDD) – pojavu izrazito lošeg raspoloženja u PMS-u, koji pogađa jednu od 12 žena tokom „onih dana“ a simptomi uključuju teške oscilacije raspoloženja i pojavu anksioznosti.

Istraživači tvrde da su žene posebno podložne promenama raspoloženja u određenim fazama ciklusa, pa bi se detaljnijim istraživanjem moglo doći do pravog trenutka za primenu terapije kod pacijentkinja kod kojih se javlja disforični poremećaj.

Međutim, najpre je potrebno otkriti mesečni ritam mozga zdrave žene kako bi se otkrila razlika kod žena kod kojih se disforični poremećaj javlja. Kada nauka da odgovore na pitanja uticaja menstruacionog ciklusa na mozak, imaćemo u rukama alate kako da bolje razumemo naša osećanja i ponašanja i kako da na njih na vreme utičemo.

 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Urinal Pharmamedica
Biofeminn_300x300px
Urinal forte
image002 (1)