Kondilomi

Sadržaj teksta

HPV(humiani papiloma virus) jednako inficira i ženu i muškarca.Kondilomi su klinički vidljiva forma infekcije dok se skrivene tj subkliničke forme otkrivaju kolposkopijom i upravo su ove forme rezervoari HPV infekcije. HPV infekcija predstavlja rizik za nastanak karcinoma grlića materice kod žena i sluzokože anusa i glansa kod muškarca.Osteoporoza predstavlja stanje koje odlikuje smanjena gustina kostiju, usled čega one postaju krte i sklone lomljenju čak i pri minimalnom opterećenju.

Genitalne bradavice (kondilomi) su najčešća benigna promena u anogenitalnom predelu koja je etiološki tesno povezana sa HPV infekcijom, tačnije tipovima 6 i11 humanog papiloma virusa. Medjutim jako često nalazimo mešanu HPV infekciju gde pored niskorizičnih HPV tipova imamao često i visokorizične tipove, kao što su 16 i 18, koji imaju jako visok maligni potencijal. Pomenute tipove virusa u 95% srećemo kod karcinoma grlića materice ali i karcinoma galnsa penisa i analne sluzokože kod muškaraca.

Kada, kod koga i gde se javljaju?

Kondilomi se u gotovo jednakom procentu javljaju kod oba pola, ali kod žena promene češće imaju klinički manifestan i vidljiv oblik. Kod žena je najveća zastupljenost izmedju 19. i 22. godine života, a kod muškaraca izmedju 22. i 26. godine života. Infekcija se prenosi seksualnim kontaktom kada kroz mikrotraumu kože i sluzokože genitalnih organa , nastalu pri polnom odnosu prodire HPV tipa 6 i 11, što genitalne bradavice čini seksualno transmisivnom bolešću. Mogućnost infekcije nakon prvog kontakta sa zaraženom osobom je 65%. Vreme inkubacije, od kontakta pa do klinički manifestne infekcije sa jasno vidljivim promenama kreće se od 3 do 8 nedelja ali taj period može biti i duži od godinu dana, kod muškaraca čak i 3 godine. Obično su mesta primarne infekcije i mesta pojave prvih vidljivih promena. Kod žena je to predeo velikih i malih usana , vaginalni ulaz, i sluzokoža analnog predela. Kod muškaraca je to frenulum, sluzokoža glansa, preponski predeo, koren penisa, analna sluzokoža, a u uznapredovalim slučajevima i predeo stomaka ispod pupka.

Kako ih prepoznati?

Kada je infekcija lokalizovana na koži, početna promena je mala ružičasta ili bela papula koja vremenom dobija piramidalno izduženi izgled, često na peteljci ružičaste boje, čijim spajanjem nastaju promene karfiolastog izgleda. Medjutim na sluzokoži malih usana , introitusa vagine i samoj vaginalnoj sluzokoži srećemo potpuno drugačije promene koje izgledaju kao beličasta ispupčenja, na inače glatkoj sluzokoži, koja na taj način postaje gruba i neravna sa brojnim prstolikim zadebljanjima. Kondilomi vremenom dobijaju tamniju boju, pa ih često diferencijalno dijagnostički mešamo sa mekim fibromima, keratozama, klasičnim bradavicama, moloskama, kao i sa mladežima što uvelikom procentu budi strah kod pacijenta i odlaže blagovremeno lečenje.

Zašto je kolposkopija obavezna?

Često susrećemo situaciju da kod uklanjanja spoljnih kondiloma devojka navodi da nije kolposkopski pregledana pre uklanjanja , i da joj se često javljaju recidivi nakon intervencije. Bitna činjenica u dijagnozi kondiloma je da se pored jasnih i golim okom vidljivih formi gotovo u preko 90% nalaze i takozovane subkliničke forme koje se ne mogu videti golim okom, a koje u stvarnosti predstavljaju rezervoare HPV infekcije, i mesta sa kojih virus ponovo inficira spoljne genitalije ali i grlić materice. U prvom slučaju imamo vrlo brzo vidljiv recidiv bolesti koji zahteva novu intervenciju i još jedan stres za mladu devojku. Kako se gotovo u 40% slučajeva HPV prenosi i na grlić to nam zadaje posebnu glavoblju ako znamo kakvu promenu HPV virus može izazavati kroz odredjen vremenski period na grliću materice. Prema tome lečenje kondiloma se nikako ne sme završiti samo uklanjanjem vidljivih formi, već se pod kontrolom kolposkopa moraju ukloniti i subklinički kondilomi.
HPV virus je jednako opasan i za sluzokožu glansa penisa i analnu sluzokožu kod muškaraca. Intraepitelne promene koje viđamo kod žena, takođe mogu nastati i kod muškaraca ,ali je za to potreban duži vremenski interval jer su muškarci otporniji od žena.
Ova činjenica je jako bitna za tvrdnju da se lečenju kondiloma obavezno podvrgavaju oba partnera.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Urinal Pharmamedica
Biofeminn_300x300px
Urinal forte
image002 (1)