Inkontinencija – tiha patnja, a veliki problem

Sadržaj teksta

Inkontinencija urina je nevoljno, spontano oticanje mokraće najčešće prilikom kijanja, kašljanja ili nošenja tereta. U svetu od inkontinencije pati više od 200 miliona ljudi, u Srbiji svaki sedmi stanovnik, a čak oko 50 % žena ima povremene znakove inkontinencije tokom života.

Bešika je organ čijeg značaja postajemo svesni tek kad počne da nas izdaje. U normalnom funkcionisanju bešike značajnu ulogi imaju detrusor, mišić bešike koji zahvaljujući svojoj sposobnosti da se relaksira omogućava funkciju rezervoara i urinarni sfikter, kružni mišić karličnog dna koji okužuje mokraćni kanal. Poremećaji na nivou mišića bešike ili sfinktera dovode do nevoljnog gubitka mokraće – inkontinencije.

Normalna mokraćna bešika:

•   se prazni 4-8 puta tokom dana, na 3-4 sata

•   sadrži 400- 600 ml mokraće, a potreba za mokrenjem javlja se kada ima oko 300 ml mokraće. Prva senzacija nagona za mokrenjem nastaje kada je u bešici skupljeno 150-200 ml mokraće. Zdravom čoveku odgovara da nagon za mokrenje odloži pa bešika nastavlja da se puni

•   daje znak da je puna ali vam daje dovoljno vremena da stignete do toaleta

•   prazni se u potpunosti prilikom mokrenja

•   ne dozvoljava da mokraća nevoljno curi

•   može da vas probudi da bi se ispraznila 1 do 2 puta tokom noći posle 60 godina.

Statistika govori…

Inkontinencija je učestalija kod žena višerotkinja, hroničnih infekcija mokraćnih puteva, čestih vaginalnih infekcija, nekih neuroloških bolesti (npr. multiple skleroze, Parkinsonove bolesti itd.), oštećenja psihičkih funkcija, nekih operativnih zahvata, komplikacija (odstranjenja materice i prostate), debljine, starosti. Faktori koji utiču na moguću pojavu inkontinencije su: godine života (starenjem dolazi do promena u funkciji ćelija, kontroli centralnog nervnog sistema, hormonskog balansa i imunološkog odgovora), ginekološke ili urološke bolesti, operativni zahvati, uzimanje lekova, druge bolesti (šećerna bolest, depresije, psihoze). Noćna inkontinencija (incontinentio nocturna) povremeno se može događati i do šeste godine starosti, ali je  retka i pripisuje se lošoj utreniranosti mokrenja. Obično je povezana sa nezrelošću nervih struktura odgovornih za kontrolu mokrenja.Iznenađujuće je otkriće novijih istraživanja da je pušenje cigareta uzrokuje 28% inkontinencija urina kod žena.

Ukoliko sumnja postoji zapitajte se…

Da li Vam je urin nevoljno iscurio unazad tri meseca? Da li se to desilo u toku fizčke aktivnosti? Da li Vam se dogodilo da ne stignete do toaleta?

Najčešći tipovi inkontinencije
s obzirom na uzrok su:

•   Stresna (statička) inkontinencija– nastaje usled anatomskih promena u donjim delovima urinarnog sistema, slabosti mišića karličnog dna i povećane pokretljivosti zatvarača mokraćnog kanala. Do povećanog oticanja urina dolazi prilikom fizičkog napora, kašljanja, kijanja, smejanja ili trčanja.

•   Urgentna inkontinencija– nastaje zbog nestabilnosti mišića detrusora uzrokovane najčešće infekcijom. Osoba ima jak nagon za mokrenjem i ukoliko osoba u tome ne uspe dolazi do izmokravanja.

•   Mešovita inkontinencija– nastaje i u naporu i u mirovanju.Bešika je u ovom slučaju preterano aktivna, pa je učestalost mokrenja povećana sa ili bez hitne potrebe za pražnjenjem.

•   „Overflow” ili prepunjena inkontinencija– nastaje kod osoba sa opstrukcijom vrata mokraćne bešike uvećanom prostatom kod kojih mokraća kapa iz prepunjene bešike.

•   Neuropatska inkontinencija– nastaje zbog neuroloških oštećenja i pojačane refleksije mišića detrusora ili smanjenog tonusa sfinktera.

•   Refleksnakod koje postoji i neurološka bolest.

•   Najčešće se javljaju stres inkontinencijai urgentna inkontinencija. U oko 40 % slučajeva su prisutna oba tipa inkontinencije.

Dijagnoza

Dijagnostičke procedureuključuju: biohemijski pregled mokraće, urinokulturu, cistoskopiju (pregled unutrašnjosti bešike), urodinamske studije (testove merenja pritisaka i protoka urina), uroflow (testove merenja brzine protoka urina kroz mokraćnu cev), rezidualni urin (merenje količine urina u bešici nakon mokrenja); testovi koji isključuju slabost karlične muskulature kao uzrok inkontinencije (Bonejev test, merenje angulacije uretre), ginekološki pregled a ponekad je neophodan i neurološki pregled.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Urinal Pharmamedica
Biofeminn_300x300px
Urinal forte
image002 (1)