Bahove kapi – kako da (p)ostanemo svoji i autentični

Sadržaj teksta

Bahove kapi ili Bahove cvetne esencije su preparati napravljeni od biljaka i namenjeni su našim mentalnim i emotivnim stanjima. Mentalno zdravlje je osnovni uslov za kvalitetan i zdrav život. Čovek je celina sačinjena od emotivnog, fizičkog, socijalnog, intelektualnog i duhovnog bića. Kao takva celina aktivno komunicira sa svojim okruženjem, doživljava različite reakcije i apsorbuje doživljaje okoline, događaje i ljude koji ga okružuju.

autor: Doc. dr farm. teh. Marija Radojković, Bahov praktičar


Bahove kapi i holistički pristup zdravlju

Holistički pristup, kome pripada i Bahova metoda i upotreba Bahovih kapi, zastupa stav da je pravi uzrok bolesti konflikt emotivne ili duhovne prirode duboko unutar našeg bića. Dokle god čovek održava svoju vitalnost, ravnotežu, mir, sklad tj. svoje celokupno mentalno zdravlje ne postoji mogućnost pojave bolesti. Bolest se po principu dr Baha posmatra kao posledica disbalansa i neravnoteže u organizmu. Bolest nastaje u onom momentu kada osoba počinje da reaguje protivno svojoj ličnosti, karakteru, potrebama, a u skladu sa zahtevima drugih, okoline ili nametnutih obrazaca ponašanja. Iz mentalne i/ili emotivne neravnoteže javlja se sklonost ka oboljenjima ili povredama, a u dužem vremenskom periodu ozbiljnija, hronična oboljenja i bolesti. Postojanje bolesti ili povrede povratno utiče na naš unutrašnji mir dodatno ga remeteći i na taj način nastaje začarani krug iz koga se teško izlazi.

Bahova metoda i Bahove kapi

Doktor Edvard Bah je postavio osnove upotrebe cvetnih preparata kasnije nazvanih Bahove kapi. Bah je bio lekar internista, bakteriolog, patolog i homeopata. On je na osnovu praćenja prirode, sebe, sopstvene duše i bolesti postavio osnove pomenute metode. Smatrao je da princip lečenja i posmatranja pacijenta u klasičnoj medicini nije postavljen adekvatno. Posmatranjem posledice, lečenjem isključivo fizičkih simptoma, prepisivanjem istih preparata za jednu bolest, a bez obraćanja pažnje na pacijenta, njegove karakterne osobine i reakcije, svaki lekar se nalazi na stranputici, koja dugoročno neće pomoći u lečenju jedne osobe. Neutralisanjem posledice bolesti, bez obraćanja pažnje na uzrok, ne dolazi se do pravih informacija koje jednoj bolesnoj osobi mogu pomoći. Medicinski sistem dr Baha, nasuprot tradicionalnoj i klasičnoj medicini, usmeren je na karakteristike individue, a ne na karakteristike bolesti i njene simptome. Osnovna smernica u primeni Bahove metode i upotrebi Bahovih kapi je princip „lečenje uzroka, a ne posledice.“

Šta su tačno Bahove kapi

Bahove kapi su biljni preparati koji se dobijaju metodom osunčavanja ili kuvanja cvetova biljaka. Ima ih ukupno 38 pojedinačnih i 1 preparat (Rescue Remedy) koji je kombinacija 5 od 38 pojedinačnih preparata. Bahove kapi se kombinovanjem mogu prilagoditi svim osobama, bez obzira na pol, uzrast i stanje u kome se nalaze.

Bahove kapi su u upotrebi već 80 godina i pokazano je da:

 • ne blokiraju niti umanjuju dejstvo drugih lekova
 • nema kontraindikacija za njihovu primenu
 • mogu ih koristiti i bebe, trudnice, dojilje, starije osobe
 • nema sporednih neželjenih efekata
 • ne mogu da se predoziraju
 • nisu osetljive na spoljašnje uticaje (mobilni telefoni, rendgeni na aerodromima, svetlost, itd.)

Bahove kapi nisu zamena za farmakološke preparate i medicinske intervencije. One uporedo mogu biti podršaka na putu izlečenja, jer deluju na uzrok problema. Bahove kapi su vrsta energetske terapije. Upotrebom Bahovih kapi osoba dobija podršku da ostane ili postane autentična i spontana, da razvije sve svoje maksimalne potencijale i kapacitete, da postigne balans, unutrašnji mir, ravnotežu, harmoniju na svim nivoima ličnosti. Efikasne su za otklanjanje emotivne i fizičke patnje. Efikasne su za sticanje karakteristika koje poboljšavaju kvalitet naše svakodnevnice, kao što su tolerancija i koncentracija.

Kako se dele Bahove kapi

Bahove kapi se prema dejstvu dele u 7 grupa:

 1. za različite strahove – poznate i nepoznate
 2. za nesigurnost i nedostatak samopouzdanja
 3. za odsutnost i nedostatak interesovanja – gubitak motivacije i volje
 4. za usamljenost, izolovanost
 5. za preosetljivost
 6. za utučenost ili očaj – depresija i nerasploženje
 7. za kontrolu i prebrižnost – dominacija i kritika.

Polja primene Bahovih kapi

Bahovim kapima tretiramo naša osećanja (npr. strah, ljutnju, povređenost, bes, tugu) i naša mentalna stanja (npr. nestrpljenje, pesimizam, bezvoljnost, dekoncentrisanost).

Bahove kapi su pokazale efikasnu primenu u mnogobrojnim situacijama:

 • stres,
 • bolesti zavisnosti
 • poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija),
 • sve vrste problema u partnerstvu,
 • seksualne disfunkcije kod muškaraca i žena,
 • razne traume,
 • razne vrste strahova, fobija i anksioznosti.

Bahove kapi su izuzetne za unapređenje i razvoj kreativnosti, rešavanje probleme sa imunitetom, problema sa tremom i mucanjem. Utiču na teškoće u učenju kod dece i odraslih, krize identiteta usled urbanog i modernog stila života, blokada u funkcionisanju svih energetskih centara u telu. Bahove kapi otklanjaju osećaj zavisti, nedostatak motivacije, impulsivnost, lenjost, neodlučnost, nesanicu, bes, stidljivost i mnoge druge probleme. Na fizičkom nivou  uspešno se primenjuju kod stomačnih problema, gastritisa, infekcija, hipertenzije, akni, dermatitisa, slabosti, malaksalosti posle bolesti, bolova u zglobovima, vratu, kičmi, glavobolje, mučnine, reumatizma, meteoropatskih reakcija i slično.

Bahove kapi, priprema i način primene 

Bahove kapi priprema Bahov praktičar, osoba koja je edukovana za pripremu i kombinovanje preparata. Osoba koja želi da reši neki svoj fizički, mentalni ili emotivni disbalans (problem, stanje ili bolest) se javlja Bahovom praktičaru. Bahov praktičar obavlja intervju sa klijentom u trajanju od 60-90 minuta, nakon čega priprema individualnu kombinaciju preparata za tu osobu. Dobijeni pripravak je potrebno koristiti minimalno 4 puta dnevno po 4 kapi. Kapi se primenjuju ukapavanjem ispod jezika, ili na dlan, ili u čašu soka, vode, a može i u kafu, supu. Nakon perioda od oko 3 nedelje sledi kontrola kada se ponovnim razgovorom utvrđuju promene i pravci u kojima se klijent kreće u svom napredovanju i radu na sebi, neutralisanju bolesti ili nekog negativnog stanju u kome se nalazi.

Osoba koristi kapi određeno vreme, prati sebe, svoje reakcije, ponašanja, osećanja i nakon određenog vremena se ponovo viđa sa svojim praktičarem. Viđanja i priprema novih kombinacija traje dokle god osoba ne postigne ono što je želela, do momenta kada unese promenu u svoj život kakvoj je težila.

Rad na sebi i vremenski period koji on zahteva je individualan i nekada traje mesec ili dva, a nekada godinu dana. Bez obzira na vreme trajanja, promene su moguće jedino ukoliko se krene tim putem i ukoliko osoba svesno želi da radi na sebi i unese pozitivne promene u svoj život.

 

Tekst objavljen: 23.06.2016.

Update PharmaMedica tim: 06.12.2020.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Mycoseb-baner-300x300px
Mycoseb-baner-300x300px3
INSTA-2-696x696
Tendocilinn_baner_300x600px_ver-2