Koliko e-cigarete pomažu u odvikavanju od pušenja

Sadržaj teksta

Više od 2/3 odraslih korisnika elektronskih cigareta u SAD su u ovom trenutku aktivni pušači, pokazuju istraživanja Američke asocijacije za srce. Percepcija manje štetnosti po organizam i privlačan ukus utiču da se elektronske cigarete sve više upotrebljavaju ali ne pomažu pušačima da ostave pušenje.


“Nasuprot ustaljenom mišljenju da elektronske cigarete pomažu ljudima da ostave pušenje, naša studija na reprezentativnom uzorku populacije odraslih u SAD pokazuje da većina njih pored elektronskih, koristi i obične cigarete, tj. da su dvostruki korisnici,“ kaže dr sci med. Rana Jaber, a prenosi Cardiology Today. Jaber i njegove kolege su u periodu 2013-2014 ispitivali 5.423 osobe koje su bile podeljene na one koji su koristili elektronske cigarete, ostale korisnike duvana i nepušače.

Među korisnicima e-cigareta

68,1% su istovremeno upotrebljavali i cigarete, 8,3% su bili bivši pušači koji su ostavili cigarete u prethodnih 90 dana, 5,4% su bili bivši pušači koji su ostavili cigarete u prethodnih 91-365 dana, 10,1% su bili oni koji su ostavili cigarete pre više od 1 godine i 8% nisu nikada  bili pušači.

Rezltati ovih istraživanja su pokazali da su u poređenju sa odraslim osobama koje nikada nisu koristile duvanske proizvode, korisnici e-cigareta imali veće šanse da budu izloženi dejstvu duvanskog dima i da konzumiraju alkohol, a manje šanse da završe fakultet i da imaju primanja veća od 75.000 dolara.

“Više od 2/3 korisnika e-cigareta u ovoj studiji bili su trenutno pušači cigareta,” kaže Jaber za Cardiology Today.

“Čini se da percepcija manje štetnosti po organizam i privlačan ukus e-cigareta povećavaju njihovu upotrebu, ali je ona više rekreativna navika. Veoma je važno edukovati pušače da im korišćenje e-cigareta ne pomaže da ostave pušenje, jer elektronske cigarete sadrže nikotin koji će ometati proces odvikavanja od pušenja.

Smanjenje rizika od duvanskog dima ne znači da rizika nema i najbolji način da se taj rizik izbegne je da se u potpunosti prestane sa korišćenjem duvanskih proizvoda.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Baner
PharmaMedica Crna Gora 19
Prirodno protiv stresa BeeCool