Psihoaktivne supstance, kako prepoznati da je dete u opasnosti

Sadržaj teksta

Kada roditelj posumnja da dete koristi psihoaktivne supstance, nema vremena za čekanje odmah savetujem da se za pomoć obrati stručnjaku. Roditelji često prave greške, oslanjajući se na reči detata i na rezultate urin testova.

autor: dr Maja Perić psihijatar


Psihoaktivne supstance (PAS) je medicinski termin koji se koristi za opis supstanci koje se unose u organizam i prouzrokuju različiti spektar poremećaja.

U psihoaktivne supstance spadaju: alkohol, opijati, kanabinoidi, sedativi ili hipnotici, kokain, i drugi stimulansi uključujući kofein, halucinogene, duvan kao i isparljive rastvarače.

Radi lakše orijentacije roditelja koji sumnja da mu dete zloupotrebljava neku od PAS i naročito mladih osoba koje neznajući kakve sve štetne posledice može prouzrokovati čak samo jedna upotreba PAS, osvrnuću se na nekoliko „popularno” nazvanih droga koje su najzastupljenije na ilegalanom tržištu kod nas.

Marihuana – (poznata kao trava, vutra, gandža…) predstavlja sušene izmrvljene listove biljke Cannabis sativa koji liče na duvan ili čaj, zelenkasto braon boje. Koristi se pušenjem. Izaziva probleme sa pamćenjem i učenjem, poremećaje mišljenja, gubitak koncentracije, zastoj u intelektualnom i socijalnom razvoju te često otvara vrata za zloupotrebu drugih PAS. Može da dovede do ubrzanog rada srca, izražene napetosti i paničnog napada.

Ecstasy – (ex, ekser…) je veštatčki napravljena PAS i najačešće se nalazi u obliku tablete. Izaziva promene raspoloženja, utiče na proces mišljenja, osećaj za bol, seksualnu funkciju, podiže krvni pritisak i utiča na rad srca. Zbog hiperaktivnosti može da izazove premorenost, dehidrataciju, poremećaj funkcije bubrega i kardiovaskularnog sistema, a zabeleženi su i smrtni slučajevi zbog neurotoksične maligne hipertermije.

LSD – (esid, hofman…) izuzetno halucinogena droga. Nalazi u formi šarenog papira umočenog u tečni oblik droge. Izaziva poremećaj opažanja vizuelne i slušne halucinacije, poremećaje emocija te se može desiti da osoba oseća više emocija istovremeno ili se emocije jako brzo menjaju, često se javlja panika, konfuzija i paranoja.

Kokain– (koka, belo…) beli prašak koji se najčešće koristi ušmrkavanjem. Naglo podiže krvni pritisak i telesnu temperaturu, može dovesti do infarkta, šloga ili prekida disanja. Stvara jaku psihičku zavisnost sa posledičnom fizičkom zavisnošću.

Heroin – (dop, hors, žuto…) žućkasto sivi prašak koji se najčešće koristi ušmrkavanjem, pušenjem preko aluminijumske folije ili intravenskim putem. Izaziva neregularnost rada srca i krvnog pritiska, sedaciju do kome, i otvara mogućnost za mnoge infektivne bolesti od kojih su hepatitis C i HIV najteže. Postoji velika opasnost od predoziranja ovom PAS koja vrlo često vodi u smrt. Stvara jaku psihičku i fizičku zavisnost.

UZROCI NASTANKA BOLESTI ZAVISNOSTI od psihoaktivnih supstanci

Postoje mnoge teorije koje objašnjavaju uzroke nastanka bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. Ovde ću uzrok nastanka bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci predstaviti kroz tri osnovna faktora koja kada se spoje nastaje bolest.

Prvi od tri faktora je sam identifikovani pacijent, drugi porodica, a treći dostupnost psihoaktivne supstance.

Identifikovani pacijent– Najveći broj pacijenata prvi put uzme psihoaktivnu supstancu iz puke radoznalosti, no da li će nastaviti sa zloupotrebom supstance zavisi od njegove psihičke strukture i genske predispozicije za bolest zavisnosti.

Postoje određeni kriterijumi koji mogu u ranom životnom dobu pacijenta da signaliziraju na mogućnost za razvoj bolesti zavisnosti kao što su nezrelost, impulsivnost, loša kontrola pri stresnim situacijama, zavisnost od spoljnjih gratifikacija i često neusklađen afektivitet.

Porodica– Porodica zavisnika je disfunkcionalna. Disfunkcija ovakve porodice najviše se odražava poremećajima u komunikaciji, emocijama, raspodeli autoriteta, sposobnosti za prevlađivanje kriznih situacija i sposobnosti za promenu.

Komunikacije u ovakvim porodicama su nejasne siromašne i suštinski svedene na minimum. Emocionalni odnosi u porodici zavisnika su nestabilni i neodređeni, kreću se iz krajnosti u krajnost. Raspodela autoriteta je neadekvatna te se stvara dilema ko vodi porodicu, ko kontroliše relacije i pravila porodice, što stvara neizvesnost i podiže napetost svih članova. Porodica često ne ume da adekvatno prevaziđe bilo koju kriznu situaciju, a sposobnost za promenu u takvoj porodici je izraženo niska.

Dostupnost psihoaktivne supstance– Srbija se nalazi na tranzitnom putu distribucije svih vrsta PAS te je njihova dostupnost velika. Do psihoaktivne stupstance lako je doći čak i u osnovnim školama, a današnje cene PAS su znatno niže nego u ranijim periodima. Moram da naglasim da poseban problem predstavljaju i privatne apoteke u kojima se bez lekarskog recepta mogu kupiti različite tablete psihoaktivnog dejstva.

Kako prepoznati zavisnika

Adolescencija nosi mnoge promene koje su karakteristične za taj životni period (promene raspoloženja, oblačenja, izlasci…), koje se smatraju normalnim adolescentnim ponašanjem, ali ako znamo činjenicu da je dete baš u tom periodu i najpodložnije eksperimentisanju sa PAS, i zaboravimo klasičnu roditeljsku rečenicu „moje dete nikad tako nešto ne bi uradilo” kao i zastarelo viđenje zavisnika kao neuredne, prljave, mršave i od društva odbačene osobe, postoji velika mogućnost da roditelj koji i igra vitalnu ulogu u detekciji problema, uoči razliku između toga da li mu je dete tipičan adolescent ili ima problem sa uzimanjem PAS.

Za početak treba znati da se za razliku od tipičnih adolescentnih problema, problemi koji se odnose na uzimanje PAS su mnogo izraženiji, duže traju i vremenom se pogoršavaju.

Upozoravajući znaci da je dete u bolesti zavisnosti od PAS su:

promene u ponašanju deteta koje se drastično razlikuju od prethodnog roditeljima poznatog ponašanja.

Često i dugo odsustvovanje iz kuće bez objašnjenja, periodi izdvojenosti od ukućana, zaključavanje u kupatilo ili u sobu, neočekivane i brze promene raspoloženja, promena ritma spavanja.

Promene u radnom funkcionisanju i to neopravdani izostanci iz škole, gubitak interesovanja za školu, loše ocene.

Nezainteresovanost za prethodne hobije, sport ili kompjuter. Promena društva sa kojim se sastaje a sa kojim ne želi da upozna porodicu.

Gubitak u težini, ali uz povremeno prejedanje naročito slatkiša ili povećano ispijanje vode. Teškoće u koncentraciji. Povećano trošenje novca ili neobjašnjivo nestajanje novca ili dragocenosti iz kuće.

Često laganje.

Pronalazak u kući rizla, praznih ili punih pakovanja od lekova (Bensedina,Trodona, Akinetona) komadića aluminijumskih folija, kapi za oči (Proculin,Vizine), nagorele kašike, kesica limontusa ili šprica.

Svi ovi znaci ne moraju biti prisutni zajedno, ali ako je dete u bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci roditelj će uočiti bar nekoliko, što je sasvim dovoljno za preduzimanje odlučnih koraka ka rešavanju problema.

Prepoznavanje akutne intoksikacije (neposrednog uzimanja PAS) je donekle lakše, ali uzimajući u obzir raznovrsnost psihoaktivnih supstanci i njihovog uticaja na adolescenta znaci mogu biti različiti te se mogu javiti na primer nerazumljiv, nepovezan, brz ili usporen i otežan govor, dete može čak da priča samo sa sobom ili da iznosi paranoidne ideje, može biti pospano, dekoncentrisano, može biti jako agresivno i verbalno ali i fizički, ili ekstremno veselo bez jasnog razlog sa čestim provalama smeha. Često može imati crvnilo beonjača, zenice su mu ili kao glava čiode ili jako proširene, često se oči cakle. Prisutan je i problem u vezi sa spavanjem, ili ne može da zaspi ili spava jako dugo tako da ga roditelj jedva probudi.

Kada roditelj posumnja da dete koristi psihoaktivne supstance, nema vremena za čekanje odmah savetujem da se za pomoć obrati stručnjaku.

Roditelji često prave greške osljanjajući se na reči deta i na rezultate urin testova.

Urin test se radi isključivo pod nadzorom roditelja jer dete koje je u bolesti zavisnosti manipuliše na različite načine od podmetaja tuđeg urina, do lažnih priča da je to bilo samo jednom, a česta zamka za koju roditelji ne znaju je da kolač od maka ili neke tablete koje se koriste za umirenje bolova daju pozitivan rezultat urin testa na opioide te roditelji često bivaju izmanipulisani takvim tvrdnjama deteta.

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI od psihoaktivnih supstanci

Lečenje zavisnika od PAS sprovodi se u specijalizovanim državnim i privatnim psihijatrijskim ustanovama.

Nakon prvog pregleda pacijenta koji se sastoji od somatskog pregleda, psihijatrijskog pregleda, krvnih analiza i analize urina započinje se sa neophodnim medikamentoznim i psihoterapijskim tretmanom.

Moram da naglasim da je psihoterapijski obavezno u lečenje uključiti celu porodicu jer bez adekvatnog razumevanja bolesti, podrške u lečenju i promene ponašanja cele porodice nema ni adekvatnog izlečenja njenog najugroženijeg člana.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Baner
PharmaMedica Crna Gora 19
Prirodno protiv stresa BeeCool