Alkoholizam zanemarena bolest i kako joj pristupiti

Sadržaj teksta

Prema istraživanjima Svetske Zdravstvene Organizacije alkohol je peti faktor rizika za oboljevanje i onesposobljavanje u svetu. Od zloupotrebe alkohola godišnje umre 4% ljudi, gotovo isto kao i od posledica pušenja (4,5 %), ili od visokog krvnog pritiska (4,8 %). U Evropi godišnje od alkohola ili nesreća prouzrokovanih pod njegovim dejstvom, strada 55.000 ljudi.


Ni u Srbiji ovaj problem nije ništa manji. Zloupotreba alkohola počinje još u školskom dobu. Tinejdžeri konzumiraju alkohol mnogo češće nego ostale ilegalne droge (ili kombinuju više supstanci) što je direktno povezano sa saobraćajnim nesrećama, samoubistvima, ubistvima (tri vodeća uzroka smrti tinejdžera) i neplaniranim trudnoćama.
Zloupotreba alkohola, koja obično vodi u bolest, često se zanemaruje u savremenom društvu, a kada se pojavi, utiče na celokupan organizam, najčešće sistem za varenje, jetru, zatim kardiovaskularni sistem, povećava se rizik od moždanog udara, demencije, nekih vrsta karcinoma, a redovno je praćena psihološkim problemima.

Lečenje alkoholizma pored psihoterapije zahteva i upotrebu lekova i nije jednostavno jer ga prate brojne apstinencijalne muke, kao što su bolovi, mučnina, nesanica, depresija, pa čak i delirijum. Međutim, kako je rečeno na nedavnom stručnom skupu „Alkoholizam, zanemarena bolest i kako joj pristupiti“, u terapiju alkoholizma uvode se brojne novine koje pomažu da se apstencijalna kriza lakše prebrodi. Novom terapijom alkoholizma u Srbiji uz korišćenje supstance „akamprosata“ (CAMPARAL® ) udvostručuje se šansa pacijenata zavisnih od alkohola da postanu apstinenti. Pacijenti koji ne istraju u apstinenciji često su na dobitku jer smanjuju količinu i učestalost unošenja alkohola odnosno, njihova žudnja za alkoholom je manja.

Akamprosat nije averzivan agens i ne stupa u reakciju sa alkoholom. Ovo je vrlo važno jer čak i ukoliko se desi povremena epizoda opijanja, terapija akamprosatom se može nastaviti. Preterana konzumacija alkohola dovodi do oboljenja jetre pa je važno dodati da se akamprosat (Campral®) ne metaboliše u jetri te ga mogu koristiti i pacijenti koji imaju disfunkcije jetre.

Dobra vest je i da je u Srbiji pokrenuta inicijativa da se ovom problemu pristupi strateški, i da se kreira nacionalna strategija za borbu protiv alkoholizma.
Po nedavno objavljenom „Globalnom statusnom izveštaju o alkoholu i zdravlju 2011“, koji je izdala Svetska Zdravstvena organizacija, potrošnja čistog alkohola u Srbiji konstantna je tokom perioda 2000–2005. i iznosi deset litara čistog alkohola po stanovniku starijem od 15 godina. Međutim, u ovom izveštaju nedostaju podaci o tipovima alkoholne zavisnosti, o tome koliko je, na primer, alkoholizam zastupljen među ženama ili u mladoj populaciji.

„Potreba za preciznijim dijagnostikovanjem i prilagođavanjem savremene terapije razlozi su zbog kojih je stvoren jedinstven softverski program pod nazivom LAT, koji može biti od koristi lekarima širom sveta“ izjavio je profesor Psihijatrijske univerzitetske klinike iz Beča i tvorac LAT-softvera dr Oto Mihael Leš. Svrha ovog softverskog programa jeste da pomogne u određivanju kom tipu alkoholne zavisnosti pacijent pripada i da shodno tome olakša lekaru propisivanje terapije.

Nedavno, LAT-softver je uveden i primenjen u Srbiji. Svrha tog projekta je da se unapredi klinička praksa a prvi korak je pravljenje baza podataka zavisnika. Koršćenjem LAT-softvera moći će da se utvrdi kako izgleda tipičan srpski pacijent, koliko ima godina, kojem tipu alkoholičara pripada.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Baner
PharmaMedica Crna Gora 19
Prirodno protiv stresa BeeCool