Kako pametni telefon utiče na aktivnost mozga

Sadržaj teksta

Naše kognitivne sposobnosti su značajno smanjene kada se nalazimo u dometu svog pametnog telefona, čak i ako je on isključen. To je rezultat najnovije studije Mek Kombs poslovne škole pri Univerzitetu Teksasa u Ostinu.


Profesor Adrijan Vard i koautori studije su sproveli eksperiment na skoro 800 korisnika pametnih telefona u pokušaju da po prvi put izmere koliko uspešno ljudi mogu da izvrše određene zadatke kada se njihovi telefoni nalaze u neposrednoj blizini.

U prvom eksperimentu, istraživači su tražili od učesnika u studiji da sednu za kompjuter i odrade seriju testova koji zahtevaju potpunu mentalnu koncentraciju. Testovi su sprovedeni sa ciljem da se izmere raspoložive kognitivne sposobnosti učesnika, tj. sposobnost mozga da zadrži i obradi podatke u datom trenutku. Pre početka, učesnici su nasumično upućeni da odlože svoje pametne telefone ili na sto, i to okrenute na dole ili u džep, tj. tašnu ili da ih odnesu u drugu prostoriju. Telefoni su bili prebačeni na tihi režim.

Istraživači su otkrili da su učesnici čiji su telefoni bili u drugoj prostoriji postigli značajno bolje rezultate na testovima od onih čiji su telefoni stajali na stolu, kao i bolje rezultate u odnosu na one čiji su telefoni bili u džepu, tj. tašni.

Rezultati ukazuju da samo prisustvo nečijeg pametnog telefona smanjuje raspoložive kognitivne sposobnosti i pogoršava kognitivno funkcionisanje, čak i ako ljudi misle da su potpuno fokusirani na zadatak koji rade.

“Postoji linearna zavisnost koja pokazuje da što je telefon uočljiviji, kognitivne sposobnosti su više smanjene,” kaže Vaid.

“Naš svesni um ne misli na telefon, ali sam taj proces kojim sebe prisiljavamo da ne mislimo na nešto iskorišćava naše kognitivne resurse. To je poput odliva mozga.”

U drugom eksperimentu, istraživači su posmatrali kako subjektivni osećaj svakog učesnika o zavisnosti od smartfona utiče na kognitivne sposobnosti. Pre samog eksperimenta učesnici su zamoljeni da definišu koliko je snažan njihov osećaj da bez telefona ne bi mogli da prožive jedan svoj tipičan dan. Nakon toga su obavili seriju kompjuterskih testova kao i prva grupa i takođe nasumično upućeni da odlože svoje telefone na stolu, u džepu, tj. tašni ili u drugoj prostoriji. U ovom eksperimentu su neki učesnici zamoljeni da potpuno ugase svoje telefone.

Istraživači su utvrdili da su učesnici koji su najviše zavisili od svojih mobilnih telefona lošije uradili testove, ali samo oni koji su tokom testiranja držali svoje telefone na stolu ili u džepu, tj. tašni.

Vard i njegove kolege su takođe utvrdile da nije bilo razlike da li je telefon uključen ili isključen, tj. da li je okrenut ka gore ili dole na stolu. Samo prisustvo smartfona u vidnom polju ili u neposrednoj blizini smanjuje sposobnost osobe da se fokusira na zadatak i izvrši ga, zato što deo mozga aktivno radi na tome da osoba ne posegne za telefonom.

“Ispitanici nisu bili ometeni zato što su dobijali notifikacije na svom telefonu,” kaže Vard. “Samo prisustvo telefona je bilo dovoljno da se smanje kognitivne sposobnosti.”

Naše kognitivne sposobnosti su značajno smanjene kada se nalazimo u dometu svog pametnog telefona, čak i ako je on isključen. To je rezultat najnovije studije Mek Kombs poslovne škole pri Univerzitetu Teksasa u Ostinu.

 

 

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Baner
PharmaMedica Crna Gora 19
Prirodno protiv stresa BeeCool