Povezanost ženskih polnih hormona i alergije i astme

Sadržaj teksta

Fluktuacije nivoa ženskih polnih hormona bi mogle da igraju važnu ulogu u nastanku alergija i astme. Ovo je rezultat studija sprovedenih na preko 500.000 žena koje pokazuju vezu između simptoma astme i ključnih tačaka u životu žene, poput puberteta i menopauze.


Dalja istraživanja na ovu temu bi mogla da daju odgovor na pitanje zbog čega je u dečijem uzrastu astma mnogo češća kod dečaka nego kod devojčica, dok se kasnije češće javlja kod tinejdžerki i žena u periodu nakon puberteta.  

Astma je bolest disajnih puteva koja može ozbiljno da ograniči disanje i često je povezana sa alergijama. Mnoge žene kažu da im se simptomi astme menjaju tokom menstrualnog ciklusa, što bi moglo biti uslovljeno promenama u nivou estrogena i progesterona.

U istraživanju objavljenom u časopisu  Journal of Allergy and Clinical Immunology naučnici sa univerziteta u Edinburgu su proučili preko 50 studija na ženama sa astmom starosti od puberteta do 75 godina.

Utvrdili su da postoji direktna korelacija između veće učestalosti astme sa jedne strane i pojave prve menstruacije pre 11. godine i neregularnih menstrualnih ciklusa sa druge. Početak menopauze, kada menstruacija prestaje i nivoi estrogena i progesterona fluktuiraju, je takođe bio povezan sa većom učestalošću  simptoma kojima se astma manifestuje  u odnosu na period pre menopauze.

Međutim, i pored ovih zaključaka naučnici tvrde da je veza između astme i lekova iz grupe kontraceptiva i hormonske supstitucije još uvek nejasna i da žene treba da nastave sa uzimanjem terapije onako kako im je njihov izabrani lekar propisao.

U planu je da se daljim istraživanjima utvrdi koji su to biološki procesi kojim bi polni hormoni mogli da utiču na nastanak i razvoj astme i alergija. Krajnji cilj je da se sprovede klinička studija kojom bi se testirala efikasnost hormonske terapije u smanjenju astma simptoma kod žena.

NAJNOVIJI TEKSTOVI
05-300x300
CG-19-INSTA-696x696