Oralni test opterećenja glukozom

Sadržaj teksta

Oralni test opterećenja glukozom je test kojim se procenjuje odgovor organizma na oralno (na usta) unetu glukozu. Odvija se u nekoliko faza, u laboratoriji ili zdravstvenoj ustanovi, ujutru i potrebna je priprema pacijenta. Tačnije, minimum tri dana pre izvođenja testa pacijent treba da bude na uobičajenoj ishrani, da unosi najmanje 150g ugljenih hidrata na dan i da se bavi uobičajenim fizičkim aktivnostima.

Veče pre izvođenja testa podrazumeva obrok sa prihvatljivom količinom ugljenih hidrata (30-50g), posle čega sledi gladovanje u trajanju od 8-14 sati u toku koga je dozvoljeno da se pije voda.

Pacijentu se prvo uzme krv i odredi koncentracija glukoze i insulina našte. Ukoliko je koncentracija glukoze u tom uzorku krvi niža od 7,0mmol/l test se nastavlja.

Pacijentu se zatim da da popije 75g anhidrovane glukoze, deci 1,75g/kg telesne mase maksimalno 75g, a trudnicama obično 100g glukoze rastvorene u 250-300ml vode, u toku 5 minuta.

Početak testa se računa od momenta početka uzimanja tečnosti.

Nakon toga pacijent mora da miruje (ne sme se izlagati fizičkoj aktivnosti), nije dozvoljeno uzimanje hrane, pića, konzumiranje duvana, kafe u toku testa, naredna 2-3 sata, u zavisnosti od toga za šta se koriste rezultati testa.

Dinamiku uzorkovanja krvi i trajanje testa određuje lekar koji je pacijenta uputio u laboratoriju. Ukoliko test služi za postavljanje dijagnoze dijabetesa/poremećaja tolerancije glukoze, krv se uzima još jednom, dva sata (120min) od početka testa.

Ukoliko test služi za procenu insulinske rezistencije, krv se uzorkuje na svakih 30min do dva sata (0,30,60,90,120min) i u svakom uzorku se određuje glukoza i insulin.

 Tumačenje rezultata testa2-4

Rezultate tumači lekar koji je pacijenta uputio u laboratoriju po nekom od preporučenih kriterijuma.

Po kriterijumima Američke asocijacije za dijabetes:

  • Povišena glukoza našte je koncentracija glukoze našte 5.6 do 6.9mmol/l; smanjena tolerancija glukoze je koncentracija glukoze 2h nakon OGTT ≥ 7,8 ≤ 11,1mmol/l; Ove vrednosti ukazuju na predijabetes.
  • Dijabetes je prisutan ukoliko je koncentracija glukoze našte ≥ 7,0mmol/l ili dva sata nakon OGTT ≥ 11,1mmol/l.

predijabetes

Reference:

NAJNOVIJI TEKSTOVI
Please select listing to show.